Cönk Nedir? 1

Cönk Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-cüng

– Gemi türünden büyük kayık

– Manzum, mensur, şiir, masal ve hikaye benzeri faydalı metinler içeren mecmua

– Yelkenli büyük gemi

Cümle içinde kullanımı: “Eskilerden cönk okur, mecmualarla güzel vakitler geçirirdik.”