Çokluk Nedir? 1

Çokluk Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Bir şeyin çok olması

– Bolluk

– Ziyadelik

– İzdiham

– Çok kere

– Çok defa

– Kalabalık

– Çoğunluk

– Teklik karşıtı

Cümle içinde kullanımı: “Nerede çokluk orada curcuna demişler, başını ağrıtmaya değmez.”