Çizelge Nedir? 1

Çizelge Nedir?

Kelime Kökeni: Günümüz Türkçesi

Çizelge, birbirine bağlanan düz çizgi parçalarının veri noktaları serisinin bilgisini gösteren bir tür çizimdir. Çizelge genellikle belirli bir zaman aralığındaki – zaman serisi – verilerin değerlerini görselleştirmek için kullanılır ve kronolojiksel olarak çizilir.  Sıcaklık ölçümü için de kullanılır.

Cümle İçinde Kullanımı: “Çalışanların bir çizelgesi mevcut mu?”