Civanlık Nedir? 1

Civanlık Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Gençlik

– İhtiyarlık karşıtı

– Genç olma durumu

– Delikanlılık

Cümle içinde kullanımı: “Şüphesiz ki civanlık geçici bir şey, yaşlılık da öyle ölüme son evredir.”