Cırlak Nedir? 1

Cırlak Nedir?

Kelime Kökeni: Sıfat

– Acı sesli

– Ocak çekirgesi

– Geveze

– Karga

– Tiz ses

– İnce kulağa keskin gelen ses

Cümle içinde kullanımı: “Onun aşağıda olduğunu bilmem için cırlak sesini duymam yeter görmeme lüzum yok.”