Ciriyyâ Nedir? 1

Ciriyyâ Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Alışkanlık

– Huy

– Tabiat

– Mizaç

– Yaradılış

– Karakter

Cümle içinde kullanımı: “Her insanın kendine has ciriyyâsı bulunur, yaşamı da buna göre şekillenir.”