Cinnî Nedir? 1

Cinnî Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-çoğul biçimi ecnâs

– Cin taifesinden olan

– Cin taifesi ile ilgili

– Cinlerle alakalı

– Küflenmiş peynir

Cümle içinde kullanımı: “Bu yaşlı kadına zamanında cinnîler musallat olmuş diyorlar ondanmış bu halleri.”