Cihân-nümâ Nedir? 1

Cihân-nümâ Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Köşk

– Dünyanın en iyi göründüğü yer

– Köşk ve konaklarda seyir yeri olarak kullanılan oda

– Taraça

– Kule

– Çatı katı

– Seki

Cümle içinde kullanımı: “Evin en güzel köşesi tartışmasız cihân-nümâ olan terastır, kır tepesini bile görebilirsiniz.”