Cibillî Nedir? 1

Cibillî Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-sıfat

– Tabi’î

– Yaratılışla ilgili

– Tabiatıyla ilgili

– Kesbî karşıtı

– Tıynet

– Soydan

– İnsanın doğasından

– Mizaçtan

– Karakter

Cümle içinde kullanımı: “Eskilerden de böyleydi cibillî sıkıntı olduğundan güven duymuyoruz.”