Cezm Etmek Nedir? 1

Cezm Etmek Nedir?

– Kesin karar vermek

– Kararlılık göstermek

– Kelime sonundaki harekeyi düşürmek

– Kati karar

– Kesin yargıya varmak

Cümle içinde kullanımı: “Aleyhinizde ki cezm etme ancak hastalık mazeretiyle ertelenebilir.”