Cart Kaba Kağıt Nedir? 1

Cart Kaba Kağıt Nedir?

Deyimler 

– Göz dağı veren, çalımlı konuşan, atıp tutan kişiye karşı sözlerinin değeri olmadığı, aldırış edilmediği anlamındaki söz.

Cümle içinde kullanımı: “Cart kaba kağıt, sen bunları külahıma yuttur!”