Büt-tıraş Nedir? 1

Büt-tıraş Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-ad

– Put yapan kimse

– Put oymacılığı yapan kimse

– Heykeltıraş

– Heykelci

– Yontucu

Cümle içinde kullanımı: “Fransa’da kaldığı dönemlerde büt-tıraş olarak çalıştığı biliniyor.”