Bağlam Nedir? 1

Bağlam Nedir?

Türü: Ad

Türleri özdeş ya da birbirine yakın olan nesnelerin bir araya getirilip bağlanmış biçimi.
Örnek Bağlam Cümlesi: “”İçten tavırları sayesinde herkesçe kısa sürede sevilmişti.