Bağlaç Nedir? 1

Bağlaç Nedir?

Türü: Ad

Anlamca ilgili tümceleri, kavramları, önermeleri ya da görevdeş sözcükleri birbirine bağlayan sözcük türü.

Örnek Bağlam Cümlesi: “Ev çok genişti; ancak kısa sürede boyadık.