Yurttan Sesler Korosu ne zaman kuruldu? 1

Yurttan Sesler Korosu ne zaman kuruldu?

Yurttan Sesler Korosu, 1940 yılında Ankara Radyosu tarafından kurulmuştur. İzmir ve İstanbul Radyoları da sırasıyla 1953 ve 1954 yıllarında kendi Yurttan Sesler Toplulukları korolarını kurmuşlardır​.

TRT Yurttan Sesler Korosu nedir?

TRT Yurttan Sesler Korosu, Muzaffer Sarısözen’in öncülüğünde Türkiye’nin farklı yörelerinden derlenen türkülerin ulusal bir kimlik kazanması amacıyla oluşturulmuş bir cumhuriyet projesidir. Bu koronun temel amacı, türküleri lokal alanlarından çıkarıp, ulusal bir müzik haline getirmekti​. Koronun üyeleri, türküleri yorumlarken sadece şarkı söylemekle kalmamış, aynı zamanda bu süreçte sürekli yeni bilgiler öğrenmişler ve yerel türkülerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamışlardır. Üyeler, TRT İzmir Radyosu gibi yerlerde sıkı bir eğitim alarak pratiğini de Yurttan Sesler Korosu’nda yapmışlar ve bu koronun bir parçası olarak türkü makamlarının oluşumu, bölgelerin makamlara etkisi gibi konularda bilgi sahibi olmuşlardır​.

TRT gençlik korosuna nasıl girilir?

TRT Gençlik Koroları, Türkiye’deki gençler arasında ortak bir söyleme biçimi ve repertuvar oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Bu korolar, amatör ses toplulukları olup Soprano, Alto, Tenor ve Bas ses gruplarından oluşmaktadır. TRT Gençlik Korosuna katılmak için genellikle bir sınav veya seçme süreci bulunur. Ancak bu sürecin spesifik detayları hakkında TRT’nin resmi duyuruları takip edilmesi gerekmektedir. TRT resmi web sitesi veya ilgili radyo istasyonlarının duyurular bölümünde yer alan güncel bilgilere bakılmalıdır​.