Yeryüzü şekilleri nedir kısaca Eodev? 1

Yeryüzü şekilleri nedir kısaca Eodev?

Yeryüzü şekilleri, Dünya’nın yüzeyindeki coğrafi özellikleri ve topoğrafik yapıları tanımlayan terimlerdir. Bu şekiller, Dünya’nın jeolojik süreçler, erozyon, volkanizma ve tektonik hareketler gibi doğal olaylar sonucunda oluşur. İşte bazı temel yeryüzü şekilleri:

 1. Dağlar: Yüksek ve sarp yüzeylerden oluşan doğal yükseltilerdir. Genellikle levha çatışmalarının sonucu olarak oluşurlar.
 2. Platolar: Geniş ve düzlüklerden yükseğe çıkan düz veya hafif eğimli yüzeylerdir.
 3. Vadiler: Suların erozyon etkisiyle oluşan derin çukurlardır. Nehir vadileri, uçurum vadileri gibi çeşitleri vardır.
 4. Ova: Geniş, düz veya hafif eğimli arazilerdir. Verimli tarım topraklarına sahiptirler.
 5. Çöl: Çok az yağış alan ve genellikle kum veya çakıl ile kaplı olan kurak bölgelerdir.
 6. Denizler ve Okyanuslar: Dünya’nın büyük su kütleleridir ve yüzeyinin büyük bir bölümünü kaplarlar.
 7. Göller: Tatlı su rezervuarlarıdır ve doğal veya yapay olabilirler.
 8. Adalar: Denizlerde veya okyanuslarda yer alan kara parçalarıdır.
 9. Yarımada: Karadan denizlere doğru uzanan kara parçalarıdır.
 10. Volkanlar: Magmanın yeryüzüne çıkmasıyla oluşan dağ benzeri yapılar.
 11. Deltalar: Nehirlerin denizlere veya göllere döküldüğü alanlarda, alüvyon birikmesi sonucu oluşan düzlüklerdir.
 12. Kanyonlar: Nehirlerin veya akarsuların erozyon etkisiyle oluşturduğu derin vadilerdir.

Bu, yeryüzü şekillerinin sadece birkaç örneğidir. Dünya üzerinde birçok farklı coğrafi özellik ve şekil bulunur ve bunlar çeşitli doğal süreçlerin sonucunda meydana gelir.

Ülkemizdeki yeryüzü şekilleri nelerdir?

Türkiye, coğrafi olarak çeşitli yeryüzü şekillerine sahip bir ülkedir. Bu ülkedeki temel yeryüzü şekilleri şunlar olabilir:

 1. Dağlar: Türkiye’nin büyük bir bölümü dağlık alanlardan oluşur. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri dağlarla kaplıdır. Bu bölgelerdeki önemli dağlar arasında Ağrı Dağı, Munzur Dağları, Kaçkar Dağları ve Toros Dağları gibi yüksek dağlar bulunur.
 2. Platolar: İç Anadolu Bölgesi’nde geniş platolar yer almaktadır. Bu platolar, düzlükler ve alçak tepelerden oluşur.
 3. Vadiler: Türkiye’nin birçok bölgesinde nehir vadileri ve kanyonlar bulunur. Örneğin, Kapadokya bölgesi gibi bölgelerde benzersiz vadiler ve peri bacaları vardır.
 4. Ovalar: Türkiye’nin farklı bölgelerinde verimli topraklarla kaplı ovalar bulunur. İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ovalar önemlidir.
 5. Denizler ve Göller: Türkiye, Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz gibi büyük denizlere kıyısı olan bir ülkedir. Ayrıca, Van Gölü, Gölcük Gölü ve Beyşehir Gölü gibi büyük tatlı su gölleri de bulunur.
 6. Yarımada: Türkiye, Anadolu Yarımadası ve Trakya Yarımadası olmak üzere iki büyük yarımadada yer alır. Bu yarımadalar çevresinde çeşitli denizler bulunur.
 7. Volkanlar: Türkiye’de aktif ve tarihi volkanlar bulunur. Örneğin, Ağrı Dağı, Erciyes Dağı ve Nemrut Dağı gibi volkanik dağlar vardır.
 8. Kıyılar: Türkiye’nin uzun bir sahil şeridi vardır. Bu kıyılar, plajlar, koylar, ve doğal limanlarla karakterizedir.

Türkiye’nin çeşitli iklimler ve coğrafi bölgeleri, bu yeryüzü şekillerinin çeşitliliğine katkıda bulunur. Bu, Türkiye’nin biyoçeşitliliği, tarım potansiyeli ve turistik cazibesi gibi birçok farklı yönüyle ilgilidir.

Türkiye’nin yer şekillerinin genel özellikleri nedir?

Türkiye’nin yer şekilleri genel olarak coğrafi bölgesine göre farklılık gösterse de bazı genel özellikleri bulunur:

 1. Dağlar ve Platosu: Türkiye’nin büyük bir bölümü dağlık veya platolardan oluşur. Doğu Anadolu Bölgesi, Toros Dağları ve Karadeniz Bölgesi gibi bölgelerde yüksek dağlar ve platolar bulunur. Bu bölgeler, yükselti bakımından zengindir.
 2. Kıyılar ve Denizler: Türkiye, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz gibi büyük denizlere kıyısı olan bir ülkedir. Bu nedenle sahil bölgeleri oldukça gelişmiştir. Uzun plajlar, koylar ve doğal limanlar görülebilir.
 3. Ovalar ve Vadiler: İç Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin iç kısımlarında yer alan büyük ovalarla kaplıdır. Bu ovalar, tarım için verimli topraklar sunar. Ayrıca, Türkiye’nin birçok bölgesinde nehir vadileri ve kanyonlar bulunur.
 4. Göller: Türkiye, birçok tatlı su gölüne sahiptir. Bunlardan en büyüğü Van Gölü’dür. Diğer önemli göller arasında Gölcük Gölü, Beyşehir Gölü ve Eğirdir Gölü bulunur.
 5. Volkanik Aktivite: Türkiye’de aktif ve tarihi volkanlar bulunur. Örneğin, Ağrı Dağı, Erciyes Dağı ve Nemrut Dağı gibi volkanik dağlar bu ülkede yer alır.
 6. Yarımada: Türkiye, Anadolu Yarımadası ve Trakya Yarımadası olmak üzere iki büyük yarımadada yer alır. Bu yarımadalar çevresinde Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz gibi denizler bulunur.
 7. Çöl Alanları: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bazı çöl benzeri alanlar bulunur. Bu bölgelerde az yağış alınır ve kumlu topraklar yaygındır.

Türkiye’nin coğrafi özellikleri, iklim, bitki örtüsü ve tarım potansiyeli gibi çeşitli faktörleri etkiler. Bu zengin coğrafi çeşitlilik, ülkenin farklı bölgelerinde farklı ekosistemlerin ve doğal güzelliklerin bulunmasına olanak tanır.