Will ile nasıl cümle kurulur? 1

Will ile nasıl cümle kurulur?

“Will,” İngilizce’de bir yardımcı fiil olarak kullanılır ve gelecekteki bir eylemi ifade etmek için kullanılır. İşte “will” kullanarak cümle kurmanın birkaç örneği:

 1. Gelecekteki bir niyeti ifade etmek:
  • I will visit my friend tomorrow. (Yarın arkadaşımı ziyaret edeceğim.)
  • She will cook dinner tonight. (Bu gece akşam yemeği pişirecek.)
 2. Spontane kararları ifade etmek:
  • I forgot to call her, so I will call her now. (Onu aramayı unuttum, bu yüzden şimdi arayacağım.)
  • It’s raining, so I will take an umbrella. (Yağmur yağıyor, bu yüzden bir şemsiye alacağım.)
 3. Tahminlerde bulunmak:
  • I think it will rain tomorrow. (Yarın yağmur yağacak gibi düşünüyorum.)
  • He won’t be late; he will arrive on time. (O geç kalmayacak; zamanında varacak.)
 4. Rica veya teklifleri ifade etmek:
  • Will you help me with my homework? (Benimle ödevimde yardımcı olur musun?)
  • I will bring some snacks to the party. (Partiye birkaç atıştırmalık getireceğim.)

Cümle kurarken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, “will” kullanırken yardımcı fiilin doğrudan öznenin önüne gelmesidir. Örneğin: “I will go” (Gideceğim), “She will come” (Gelecek).

Will nedir nerede kullanılır?

“Will,” İngilizce’de bir yardımcı fiil olarak kullanılır ve çeşitli amaçlarla ifade edilen gelecekteki eylemleri, niyetleri, tahminleri ve ricaları belirtmek için kullanılır. İşte “will” kullanımına dair bazı temel bilgiler:

 1. Gelecekteki Eylemler:
  • I will call you later. (Seni daha sonra arayacağım.)
  • They will arrive at the airport tomorrow. (Yarın havaalanına varacaklar.)
 2. Niyet veya Kararlar:
  • I will study for the exam tonight. (Bu gece sınav için çalışacağım.)
  • She will apply for the job. (İşe başvuracak.)
 3. Tahminler:
  • I think it will rain tomorrow. (Yarın yağmur yağacak gibi düşünüyorum.)
  • He will probably be at the meeting. (O, muhtemelen toplantıda olacak.)
 4. Ricalar ve Teklifler:
  • Will you help me, please? (Bana yardım eder misin, lütfen?)
  • I will make you a cup of tea. (Sana bir fincan çay yaparım.)
 5. Spontane Eylemler ve Anlık Kararlar:
  • The phone is ringing; I will answer it. (Telefon çalıyor; cevaplayacağım.)
  • I forgot my umbrella. I will borrow yours. (Şemsiyemi unuttum. Seninkini ödünç alacağım.)

“Will” ayrıca olası koşulları belirtmek, taleplerde bulunmak veya istekleri ifade etmek için de kullanılabilir. Ancak, olumlu cümlelerin yanı sıra olumsuz (will not veya won’t) ve soru (will + özne + fiil) cümleleri de kurulabilir.

Örneğin:

 • I won’t be able to attend the meeting tomorrow. (Yarınki toplantıya katılamayacağım.)
 • Will you join us for dinner? (Bizimle akşam yemeğine gelir misin?)

Will hangi Öznelerde kullanılır?

“Will,” İngilizce’de bir yardımcı fiil olarak kullanıldığında, genellikle şu öznelerle birlikte gelir:

 1. I (Ben):
  • I will call you tomorrow.
  • I will study for the exam.
 2. You (Sen/Siz):
  • Will you help me with my homework?
  • Do you think you will come to the party?
 3. He/She/It (O – üçüncü tekil şahıs):
  • He will arrive on time.
  • She will apply for the job.
  • It will rain later.
 4. We (Biz):
  • We will visit our grandparents next weekend.
  • Will we have class on Monday?
 5. They (Onlar):
  • They will finish the project by the end of the week.
  • Will they come to the meeting?

“Will” genellikle bu kişisel zamirlerle birlikte kullanılır ve gelecekteki eylemleri ifade etmek için kullanılır. Ancak, “will” kullanımı bazen özel durumlarda değişebilir. Örneğin, “shall” ve “will” arasındaki fark, formel ve resmi dilde “shall”ın kullanılmasının daha yaygın olduğu durumları içerebilir. Ancak, genel olarak, “will” gelecekteki eylemleri belirtmek için yaygın olarak kullanılan bir yardımcı fiildir.