Vücuttaki karbondioksit nasıl taşınır ve nasıl dışarı atılır? 1

Vücuttaki karbondioksit nasıl taşınır ve nasıl dışarı atılır?

Vücuttaki karbondioksit (CO2), genellikle kan dolaşımı yoluyla taşınır ve solunum sistemi aracılığıyla dışarı atılır. İşte bu sürecin ana aşamaları:

 1. Solunum Sistemi: Vücut, oksijeni solunum yoluyla alır ve karbondioksiti dışarı atar. Solunum sistemi, burun ve ağızdan başlayarak solunum yollarını içerir. Hava, solunum yollarına ulaştığında, oksijen akciğerlere geçer.
 2. Akciğerler: Akciğerler, vücuttaki oksijenin alındığı ve karbondioksitin atıldığı organlardır. Kan, akciğerlere oksijen taşırken, karbondioksit de kandan alınarak akciğerlere taşınır.
 3. Gaz Değişimi: Akciğerlerde, kanda bulunan oksijen alınır ve karbondioksit alveoller adı verilen küçük hava keselerine salınır. Burada, kandaki oksijen alveollerden geçerek akciğer hava kesesine geçer. Aynı zamanda, karbondioksit de akciğer hava kesesinden alveollere geçer, buradan kan dolaşımına geçer.
 4. Kan Dolaşımı: Oksijenle zenginleşmiş kan, kalp aracılığıyla vücuttaki hücrelere taşınır. Karbondioksit ise kana bağlanarak akciğerlere geri gönderilir.
 5. Karbondioksitin Atılması: Akciğerlerden alveollere geçen karbondioksit, solunum yoluyla dışarı atılır. Hava yoluyla vücuttan çıkarılan karbondioksit, tekrar dış ortama salınarak vücut karbon dengesini sürdürür.

Bu süreç, solunum sistemi ve dolaşım sistemi arasındaki karmaşık bir etkileşimle gerçekleşir. Vücut, hücrelerin enerji üretimi sırasında ortaya çıkan karbondioksiti sürekli olarak uzaklaştırarak homeostazı sürdürmeye çalışır.

Karbondioksit kanda nasıl taşınır?

Karbondioksit (CO2), kanda çeşitli taşıma mekanizmaları aracılığıyla taşınır. Bu süreç, genellikle üç ana yolla gerçekleşir:

 1. Çözünme: Karbondioksit, kanda çözünmüş formda taşınır. Kan plazması, su içinde çözünen gazları içerir. Karbondioksit, su ile reaksiyona girerek bikarbonat (HCO3-) ve hidrojen iyonlarına ayrılır. Bu çözünme işlemi, karbon dioksitin kanda taşınmasında önemli bir rol oynar.
 2. Hemoglobin Bağlanması: Bir diğer önemli taşıma mekanizması, karbondioksitin hemoglobin molekülleriyle bağlanmasıdır. Karbondioksit, ağırlıklı olarak eritrositler (kırmızı kan hücreleri) içinde bulunan hemoglobin molekülleriyle bağ yapar. Bu durum, oksijenin taşınması için de kullanılan aynı molekülle gerçekleşir.
 3. Karbonat İyonu Olarak Taşıma: Karbon dioksitin bir kısmı, kan plazmasındaki bikarbonat iyonu (HCO3-) olarak taşınır. Karbon dioksit, kana karbon dioksit olarak çözünürken, bir kısmı bikarbonat iyonuna dönüşür. Bu, karbon dioksitin hücrelerden akciğerlere taşınması sırasında taşınma şeklidir.

Bu taşıma mekanizmaları, vücudun karbon dioksit seviyelerini düzenlemek ve metabolizma sırasında oluşan atık gazın dengesini sağlamak için bir arada çalışır. Akciğerlerde, karbon dioksit alveollerdeki havadan kan dolaşımına geçer, bu esnada bikarbonat iyonu olarak, çözünmüş formda ve hemoglobinle bağlı olarak taşınarak akciğerlerden dışarı atılır.

Karbondioksit hemoglobin ile nasıl taşınır?

Karbondioksitin hemoglobin ile taşınması, hemoglobinin içindeki belirli bölgelerin karbon dioksit ile etkileşime girmesiyle gerçekleşir. Bu süreç, genellikle “Haldane etkisi” olarak adlandırılır ve oksijen taşıma ile ters yönlü bir etkiye sahiptir.

 1. Hemoglobinin Karbon Dioksit Bağlanma Yeri: Hemoglobin molekülü, dört protein alt biriminden oluşur ve her biri bir heme grubu içerir. Heme grupları, oksijen ve karbon dioksit gibi gazları bağlamak için özel bir yer sağlar. Karbon dioksit, genellikle amino asitlere bağlanan globin kısmında taşınır.
 2. Oksijenin Etkisi: Oksijen, hemoglobin ile bağlandığında, hemoglobinin karbon dioksit bağlama eğilimini azaltır. Bu olaya “Haldane etkisi” denir. Yani, hemoglobin oksijen taşıdığında, karbon dioksit molekülleri hemoglobine daha az sıkıca bağlanır.
 3. Doku Seviyesinde Karbon Dioksit Bağlanması: Dokularda, hücreler metabolizma sırasında karbon dioksit üretir. Bu karbon dioksit, hemoglobine bağlanarak taşınır. Hemoglobin, oksijenin doku hücrelerine ulaşmasından sonra dokulardaki karbon dioksiti alır.
 4. Kan Dolaşımı ve Akciğerlerde Çözülme: Hemoglobin ile taşınan karbon dioksit, dolaşım sistemi aracılığıyla akciğerlere taşınır. Akciğerlerde, yüksek oksijen seviyeleri nedeniyle hemoglobin, oksijeni bağlar ve karbon dioksiti serbest bırakır. Serbest bırakılan karbon dioksit daha sonra akciğerlerden dışarı atılır.

Bu süreç, hemoglobinin çoklu bağlama sitelerini kullanarak, oksijen ve karbon dioksiti etkili bir şekilde taşımasını sağlar, bu da vücuttaki gaz değişimini düzenler.