Vücudun asit baz dengesi nasıl sağlanır? 1

Vücudun asit baz dengesi nasıl sağlanır?

Vücudun asit-baz dengesi, vücudun metabolik işlevlerinin normal bir şekilde gerçekleşmesi için kritik bir öneme sahiptir. Bu denge, genellikle pH ölçeği üzerinde 7.35 ile 7.45 arasında, hafif alkali bir seviyede tutulur. Vücudun pH değeri bu aralığın dışına çıktığında, hücresel işlevler zarar görebilir ve ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir.

Vücudun asit-baz dengesini sağlamak için birkaç mekanizma bulunmaktadır:

 1. Tampon Sistemler: Vücutta birçok tampon sistemi bulunur. Bu sistemler, vücutta meydana gelen asit ya da baz artışını hızla nötralize edebilir. Örneğin, bikarbonat tampon sistemi, asit artışını hızla nötralize ederken fosfat tampon sistemi hücre içinde etkilidir.
 2. Akciğerler: CO2, metabolizmanın bir sonucu olarak oluşan bir asittir. Akciğerler, solunum yoluyla bu CO2’nin vücuttan atılmasını sağlar. Hızlı nefes almak CO2’nin daha hızlı atılmasına, dolayısıyla vücudun asidik durumunun hafiflemesine neden olabilir. Öte yandan, yavaş nefes almak CO2’nin vücutta birikmesine ve vücudun daha asidik hale gelmesine yol açabilir.
 3. Böbrekler: Böbrekler, asit-baz dengesini sürdürmede kritik bir role sahiptir. Asitleri direkt olarak idrarla atarak veya bikarbonat üreterek vücudun pH dengesini ayarlarlar.

Dengesizlikler, birçok nedenle ortaya çıkabilir, bu nedenle vücut, bu üç mekanizmayı koordineli bir şekilde kullanarak asit-baz dengesini sürdürmeye çalışır. Ancak bazen hastalıklar veya bazı durumlar (örneğin, şiddetli ishal veya diyabetik ketoasidoz) vücudun bu dengeyi koruma yeteneğini aşabilir. Bu tür durumlarda tıbbi müdahale gerekebilir.

Kandaki asit-baz dengesi nasıl düzenlenir?

Kandaki asit-baz dengesi, organizmanın normal fizyolojik işlevlerini sürdürebilmesi için esastır. Bu dengeyi korumak için vücut birçok mekanizmaya sahiptir. Kandaki asit-baz dengesini düzenleyen ana mekanizmalar şunlardır:

 1. Tampon Sistemler: Kandaki tamponlar, ani pH değişikliklerini hızla dengeleyebilir. Bikarbonat tampon sistemi en önemli kan tampon sistemidir. Bu sistemde, karbonik asit (H2CO3) ve bikarbonat iyonu (HCO3-) arasında hızlı bir denge sağlanır.
 2. Akciğerler: Akciğerlerin asit-baz dengesindeki rolü, karbondioksitin (CO2) eliminasyonu ile ilgilidir. CO2, su ile birleştiğinde karbonik asit oluşturur, bu da H+ ve HCO3- iyonlarına ayrışır. Bu nedenle CO2 seviyesi, kanın asitlik seviyesini (pH) doğrudan etkiler. Akciğerlerdeki solunum hızı ve derinliği arttığında, daha fazla CO2 atılır ve bu da kanın daha alkali hale gelmesine neden olur. Tam tersi, solunumun yavaşlaması veya yüzeysel olması durumunda, CO2 kanda birikir ve kan daha asidik hale gelir.
 3. Böbrekler: Böbrekler, asit-baz dengesini sürdürmede önemli bir role sahip organlardır. Böbrekler, üretilen hidrojen iyonlarını (H+) idrarla atar ve gerektiğinde bikarbonat (HCO3-) geri emilimini sağlar. Böbrekler aynı zamanda amonyak gibi bazik maddelerin üretimini ve salınımını da düzenler.

Bu üç mekanizma, kandaki pH değerinin 7.35 ile 7.45 arasında tutulmasına yardımcı olur. Eğer bu aralık dışına çıkılırsa, asidoz (kanın fazla asidik olması) veya alkaloz (kanın fazla bazik olması) gibi durumlar gelişebilir. Bu dengesizlikler, vücut fonksiyonları üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir.

Insan vücudunda asit-baz dengesinin bozulması nelere sebep olur?

İnsan vücudundaki asit-baz dengesinin bozulması, metabolik ve hücresel işlevler üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Kandaki pH değerinin 7.35 ile 7.45 aralığının dışına çıkması, asidoz (kanın fazla asidik olması) veya alkaloz (kanın fazla bazik olması) olarak adlandırılır. Bu durumlar vücudun çeşitli sistemlerini ve organlarını etkileyebilir.

 1. Metabolik Asidoz: Kanda bikarbonat eksikliği veya hidrojen iyonu fazlalığı sonucunda gelişir. Sebepleri şunlar olabilir:
  • Diyabetik ketoasidoz
  • Kronik böbrek yetmezliği
  • Aşırı alkol tüketimi
  • Bazı ilaçlar ve toksinler
  • Aşırı miktarda yağ asidinin oksidasyonu
  • Prolonge ishal Sonuçları:
  • Hızlı ve derin nefes alma (Kussmaul solunumu)
  • Halsizlik, yorgunluk
  • Kas ağrıları
  • Düşük kan basıncı
  • Arteriyel kanın pH seviyesinde düşüş
  • Arteriyel bikarbonat seviyesinde düşüş
 2. Respiratuvar Asidoz: Solunumsal problemler nedeniyle CO2’nin vücutta birikmesi sonucu oluşur. Sebepleri şunlar olabilir:
  • Akut solunum yetmezliği
  • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
  • Astım atağı
  • Aşırı sedasyon veya ilaç intoksikasyonu Sonuçları:
  • Baş ağrısı
  • Konfüzyon
  • Hızlı nefes alma
  • Yavaş nefes alma
 3. Metabolik Alkaloz: Kanda bikarbonat fazlalığı veya hidrojen iyonu eksikliği sonucu oluşur. Sebepleri şunlar olabilir:
  • Aşırı miktarda kusma
  • Aşırı bikarbonat alımı
  • Potasyum eksikliği Sonuçları:
  • Kas seğirmesi
  • El ve ayaklarda karıncalanma
  • Uyuşukluk, baş dönmesi
  • Hızlı kalp atışı
  • Yavaş nefes alma
 4. Respiratuvar Alkaloz: Hızlı nefes alma nedeniyle CO2’nin vücuttan hızla atılması sonucu oluşur. Sebepleri şunlar olabilir:
  • Yüksek irtifa
  • Ateş
  • Anksiyete
  • Aşırı ventilasyon Sonuçları:
  • Ellerde ve ayaklarda karıncalanma
  • Baş dönmesi
  • Konfüzyon
  • Kas seğirmesi

Vücut, tampon sistemler, akciğerler ve böbrekler aracılığıyla bu dengesizlikleri hızla düzeltmeye çalışır. Ancak bazen tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulabilir. Asit-baz dengesizliklerinin uzun süre devam etmesi veya şiddetli olması durumunda, organ hasarı veya ölüm riski bulunmaktadır. Bu nedenle bu tür dengesizliklerin hızla teşhis edilip tedavi edilmesi çok önemlidir.