Voltmetre devreye nasil etki eder? 1

Voltmetre devreye nasil etki eder?

Bir voltmetre, bir devredeki iki nokta arasındaki gerilimi (voltajı) ölçmek için kullanılır. Voltmetrenin doğru bir şekilde ölçüm yapabilmesi için birkaç önemli özelliği vardır:

 1. Yüksek Giriş Direnci: Bir ideal voltmeterin direnci sonsuz olmalıdır, böylece devreye müdahale etmez veya devreden akım çekmez. Pratikte, modern dijital voltmetreler yüksek giriş direncine sahip olup, devreden minimal akım çekerler. Ancak, eski analog voltmetreler genellikle daha düşük giriş direncine sahip olduğu için, ölçüm yapılırken devreye daha fazla etki edebilirler.
 2. Paralel Bağlantı: Voltmetre, ölçmek istediğiniz iki nokta arasında paralel olarak bağlanmalıdır. Seri bağlantıda kullanılmaz. Voltmetreyi bağladığınız noktalar arasındaki potansiyel farkını ölçer.
 3. Ölçüm Etkisi: Yüksek kaliteli bir voltmetre, ölçüm sırasında devrenin çalışmasını etkilemez. Ancak, voltmetrenin giriş direnci düşükse, devreden akım çekebilir ve bu da gerçek voltaj değerini değiştirebilir.
 4. Hassasiyet ve Doğruluk: Voltmetrenin ölçüm hassasiyeti ve doğruluğu, ölçüm yapılacak devrenin uygulamasına bağlı olarak önemlidir. Bazı uygulamalar daha yüksek hassasiyet ve doğruluk gerektirirken, bazıları için bu kadar yüksek hassasiyet gerekli olmayabilir.

Özetle, voltmetrenin bir devreye etkisi, voltmetrenin tasarımına ve kullanılma şekline bağlıdır. İdeal bir durumda, voltmetre devreye hiçbir etkide bulunmaz ve yalnızca gerilimi ölçer. Ancak, gerçekte, özellikle düşük kaliteli veya eski voltmetrelerle, bazen devrenin gerilimini ölçerken küçük değişikliklere neden olabilirler.

Voltmetre devrede ne işe yarar?

Voltmetre, bir devredeki iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkını (voltajı) ölçmek için kullanılır. Başka bir deyişle, voltmetre devredeki gerilimi ölçmekte kullanılır.

Voltmetrenin temel işlevleri ve kullanım amaçları şunlardır:

 1. Gerilim Değerlerini Kontrol Etme: Devre elemanlarının doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için gerilim değerlerini ölçebilirsiniz.
 2. Hata Tespiti: Eğer bir devre düzgün çalışmıyorsa, voltmetre ile gerilim değerlerini kontrol ederek problemli bölgeleri tespit edebilirsiniz.
 3. Devre Tasarımı ve Optimizasyonu: Yeni bir devre tasarlarken ya da mevcut bir devreyi optimize ederken, voltmetre ile gerilim değerlerini ölçerek devrenin doğru bir şekilde tasarlandığından emin olabilirsiniz.
 4. Güç Kaynağını Kontrol Etme: Bir güç kaynağının çıkış geriliminin beklenen değerde olup olmadığını kontrol etmek için voltmetre kullanabilirsiniz.
 5. Batarya Testi: Bir bataryanın doluluk seviyesini veya sağlığını kontrol etmek için voltmetre ile gerilimini ölçebilirsiniz.
 6. Düşük Gerilim Uygulamaları: Özellikle hassas elektronik devrelerde, voltmetreler ile düşük gerilim değerlerini doğru bir şekilde ölçmek esastır.

Voltmetreler, elektrik ve elektronik çalışmalarında temel teşhis araçlarından biri olarak kabul edilir. Devrelerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek, hataları bulmak veya devre elemanlarının performansını doğrulamak için voltmetrelere sıklıkla başvurulur.

Voltmetre çalışma prensibi nedir?

Voltmetre, temel olarak bir devredeki iki nokta arasındaki elektrik potansiyel farkını (voltajı) ölçmek için kullanılan bir alettir. Voltmetrelerin çalışma prensibi, türlerine (analog veya dijital) bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir. İşte voltmetrelerin temel çalışma prensipleri:

 1. Analog Voltmetreler (Galvanometre Temelli):
  • Analog voltmetreler, genellikle galvanometre adı verilen bir ölçüm elemanı temelinde çalışır.
  • Galvanometre, içinden akım geçtiğinde hareket eden bir iğneye sahip bir manyetik bobin sistemidir.
  • Voltmetre olarak kullanıldığında, galvanometrenin direnci artırılır (genellikle yüksek değerli bir direnç seri bağlantı ile eklenir) böylece ölçüm sırasında devreden minimal akım geçer.
  • Ölçülen voltaja bağlı olarak iğne hareket eder ve bu hareket bir ölçek üzerinde voltaj değerini gösterir.
 2. Dijital Voltmetreler:
  • Dijital voltmetreler, analog voltaj değerini dijital bir değere dönüştüren Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC) temelinde çalışır.
  • Genellikle önce giriş voltajı bir referans voltajıyla karşılaştırılır. Bu, genellikle bir entegre devre içinde gerçekleştirilir.
  • ADC, analog sinyali dijital bir sayıya dönüştürür.
  • Bu dijital değer daha sonra dijital bir ekran üzerinde okunan voltaj değeri olarak gösterilir.

Her iki tür voltmetre de, devredeki potansiyel farkını ölçmek için iki terminal (genellikle kırmızı ve siyah prob) kullanır. Kırmızı prob genellikle pozitif (veya referans olmayan) uç, siyah prob ise negatif (veya referans) uç olarak kullanılır. Ölçüm yapmak istediğiniz iki noktaya bu probları dokundurarak voltaj değerini okuyabilirsiniz.

Voltmetrenin doğruluğu, kalitesine, tasarımına ve kullanılan teknolojiye bağlı olarak değişir. Ayrıca, voltmetrenin doğru bir şekilde kalibre edilip edilmediği de ölçüm doğruluğunu etkileyebilir.