UNICEF ne iş yapar kisaca? 1

UNICEF ne iş yapar kisaca?

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), dünyanın dört bir yanındaki çocukların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik çalışan bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur. UNICEF’in temel görevleri şunlardır:

  1. Sağlık: Çocukların sağlığını korumak ve iyileştirmek amacıyla aşı kampanyaları, beslenme programları ve temel sağlık hizmetleri sağlama.
  2. Eğitim: Tüm çocukların kaliteli temel eğitime erişimini sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğini teşvik etmek.
  3. Beslenme: Açlıkla mücadele etmek ve yetersiz beslenmeyle ilgili sorunları önlemek için çeşitli programlar ve kampanyalar yürütmek.
  4. Temiz su ve sanitasyon: Temiz içme suyu, hijyen ve sanitasyon hizmetlerine erişimi artırmak.
  5. Acil durum yardımı: Doğal afetler, savaşlar ve diğer krizler sırasında çocuklara ve ailelerine acil yardım sağlamak.
  6. Çocuk hakları savunuculuğu: Çocuk haklarının tanınmasını, korunmasını ve uygulanmasını teşvik etmek için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak.

Bu görevleri yerine getirmek için UNICEF, hükümetlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, özel sektörle ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.