Strobogramatik sayılar nedir? 1

Strobogramatik sayılar nedir?

Strobogramatik sayılar, 180 derece döndürüldüğünde kendilerine benzer bir sayı üreten sayılardır. Yani, bir strobogramatik sayıyı 180 derece çevirdiğinizde aynı sayı elde edersiniz. Strobogramatik sayılar genellikle sayıları yazarken veya okurken karışıklık yaratma potansiyeli olan sayılardır.

Örnekler:

 • 0: 180 derece döndürüldüğünde hala 0 olarak kalır.
 • 1: 180 derece döndürüldüğünde hala 1 olarak kalır.
 • 8: 180 derece döndürüldüğünde hala 8 olarak kalır.
 • 6: 180 derece döndürüldüğünde 9’a benzer ve ters çevrilmiş bir 6 olarak görünür.
 • 9: 180 derece döndürüldüğünde 6’ya benzer ve ters çevrilmiş bir 9 olarak görünür.

Strobogramatik sayılar genellikle saatlerde veya diğer yerlerde rakamların kolayca karıştırılmasını engellemek için kullanılır. Bu tür sayıların özellikle önemli olduğu yerlerde kullanılması, yanlış anlamaları veya okumaları önlemeye yardımcı olabilir.

Sayı kavramı nedir?

Sayı, nicelikleri ifade etmek, ölçmek, sıralamak ve kategorize etmek için kullanılan temel bir matematik kavramıdır. Sayılar, matematiksel işlemlerde kullanılan temel öğelerdir ve genellikle çeşitli matematiksel operasyonlar (toplama, çıkarma, çarpma, bölme vb.) ile işlenir. Sayılar, genellikle iki ana kategoriye ayrılır: doğal sayılar ve rasyonel sayılar. İşte bu iki kategori hakkında daha fazla bilgi:

 1. Doğal Sayılar (N): Doğal sayılar pozitif tam sayılardır ve sıfırdan başlayarak sonsuza kadar giderler. Yani, N = {0, 1, 2, 3, 4, …} şeklinde ifade edilir. Doğal sayılar, nesnelerin sayısını, sıralamayı ve basit matematiksel işlemleri temsil etmek için kullanılır.
 2. Rasyonel Sayılar (Q): Rasyonel sayılar, bir kesir olarak ifade edilebilen sayılardır. Her rasyonel sayı, p/q biçiminde yazılabilir, burada p ve q tam sayılardır ve q sıfır olamaz. Örnek rasyonel sayılar 1/2, -3/4, 5, ve -2 gibi sayılardır. Rasyonel sayılar toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel matematiksel işlemlerde kullanılır.

Sayılar, matematiğin temel taşlarından biridir ve bilim, mühendislik, ekonomi, istatistik ve birçok diğer alanda kullanılır. Sayılar, nicelikleri ölçmek ve analiz etmek için kullanıldığından, çok geniş bir uygulama yelpazesi bulunmaktadır.

Özel sayı ne demek?

“Özel sayı” terimi, matematiksel bir bağlama göre farklı anlamlar taşıyabilir. Özel sayılar, belirli özelliklere sahip veya belirli bir matematiksel düzen veya örüntü içinde bulunan sayılar olarak tanımlanır. İşte bazı örnekler:

 1. Asal Sayılar: Asal sayılar, sadece kendisi ve 1’e tam bölünebilen yalnızca 1’den büyük pozitif tam sayılardır. Asal sayılar, sadece iki böleni olan sayılardır ve özel sayılar olarak kabul edilirler çünkü matematiksel olarak önemli bir rol oynarlar.
 2. Kusurlu (Deficient) Sayılar: Bir sayının bölenlerinin toplamı, o sayının kendisine eşit değilse, bu sayı kusurlu bir sayı olarak adlandırılır. Örneğin, 12 bir kusurlu sayıdır çünkü bölenlerinin (1, 2, 3, 4, 6) toplamı 16 eder, ancak 12’ye eşit değildir.
 3. Mükemmel Sayılar: Bir sayının bölenlerinin toplamı kendisine eşitse, bu sayı mükemmel bir sayı olarak kabul edilir. Örneğin, 28 bir mükemmel sayıdır çünkü bölenlerinin (1, 2, 4, 7, 14) toplamı da 28’e eşittir.
 4. Fibonacci Sayıları: Fibonacci sayıları, her bir sayının önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisidir (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …). Bu sayılar, doğadaki birçok örüntüyü ve süreci açıklamada kullanılır.
 5. Imajiner Sayılar: Imajiner sayılar, gerçek sayılarla birlikte kullanılan ve “i” adı verilen karmaşık bir ünite içeren sayılardır. Bu tür sayılar matematiksel ve fiziksel problemleri çözmede önemli bir rol oynarlar.
 6. Arazi Sayıları: Arazi sayıları, bir daireyi tam olarak doldurmak için kullanılabilecek tam sayı çözümlerini ifade eder. Özellikle, bir çemberin çevresi bir arazi sayısı olduğunda, bu sayı arazi sayısı olarak kabul edilir.

Bu örnekler, “özel sayılar” teriminin farklı matematiksel bağlamlarda kullanılabileceğini göstermektedir. Bir sayının “özel” olarak kabul edilmesi, onun belirli bir matematiksel özelliği veya örüntüsü taşıdığını ifade eder.

Sayıları kim icat etti?

Sayıların icadı, çok eski dönemlere dayanır ve belirli bir kişi veya kültür tarafından icat edilmiş bir şey değildir. Sayılar, insanların ihtiyaçları doğrultusunda gelişti ve evrim geçirdi. İlk sayılar muhtemelen taş çağındaki insanlar tarafından nesne saymak için kullanılmıştır.

Ancak, sayıların daha karmaşık bir matematiksel sistem haline gelmesi ve yazılı olarak ifade edilmesi, çeşitli medeniyetlerin katkılarıyla gerçekleşti. İşte bazı önemli dönemler ve kültürlerin bu gelişimdeki rolleri:

 1. Sümerler (M.Ö. 4. binyıl): Sümerler, M.Ö. 4. binyılda Mezopotamya’da yaşayan bir antik uygarlıktı. Onlar, sekizlik bir sayı tabanı kullanarak sayıları yazılı olarak ifade ettiler ve ilk bilinen matematiksel tabletlerin yazarlarıdır.
 2. Mısır (M.Ö. 3. binyıl): Mısırlılar da kendi sayı sistemi ve yazılı ifade yöntemleri geliştirdiler. Özellikle piramitlerin inşası için sayılar ve geometriyi kullanarak bilgilendiler.
 3. Yunanlar (M.Ö. 6. yüzyıl): Antik Yunanlar, matematik alanında büyük ilerlemeler kaydetti ve Euclid tarafından yazılan “Elements” adlı eser matematiksel temelleri belirledi.
 4. Hintler (M.Ö. 6. yüzyıl): Hintler, sıfır kavramını geliştirdiler ve ondalık sayı sistemi gibi birçok matematiksel kavramın temelini attılar. Bu sistemi daha sonra Araplar benimsedi ve Batı matematiğinin temelini oluşturdu.
 5. Araplar (Orta Çağ): Ortaçağ Arap matematikçileri, Hint-Arap rakamlarını ve ondalık sistemleri Avrupa’ya tanıttılar. Bu, modern matematiğin temelini attı.

Sonuç olarak, sayılar ve matematiksel kavramlar zaman içinde birçok kültürün katkılarıyla gelişti. İcat eden tek bir kişi veya kültür yoktur; bunun yerine matematiksel düşüncenin evrimi sürekli bir süreç olarak gerçekleşti.