Şirk koşmamak ne demek ? 1

Şirk koşmamak ne demek ?

Şirk koşmak ne demek?

“Şirk koşmak” İslam inancında önemli bir kavramdır. İslam’ın tevhid (birlik) inancına dayandığı ve bu inancın, Allah’ın bir olduğunu ve O’ndan başka ilah olmadığını vurgular. “Şirk” bu inanca aykırı olan bir inanç ve davranış biçimidir. Şirk, Allah’ın birliğine inanmaksızın, O’naş veya ortak koşmanın anlamı gelir.

Dolayısıyla “şirk koşmak”, Allah’ın birliğine inanmayı sürdürmek ve O’naş veya ortak koşmak anlamına gelir. Bu, İslam inancının temel taşlarından biridir ve Müslümanlar için

Ne yaparsan şirk koşarız ?

İslam inancına göre, şirk koşmanın hızı çok önemlidir ve Allah’ın birliğini korumanın gerekliliğini vurgular. İslam’da şirk koşmanın çeşitli formları vardır ve bunların gücü önemlidir. İşte şirk koşmanın bazı örnekleri:

  1. Allah’a Ortak Koşmak: İslam’a göre, Allah’a göre hiçbir şeyi eşlememeli veya ortak koşmamalısınız. O’na bir yardımcı, eş veya benzer bir varlık atfetmek, şirk koşmanın en temel şeklidir.
  2. Putperestlik: Putperestlik, putlara tapma veya onları Allah’la eşitleme anlamına gelir. Bu, İslam’da büyük bir şirk şekli olarak kabul edilir.
  3. Doğa Olaylarına veya Varlıklara Tapmak: Doğa olaylarına, güneşe, ay’a, ateşe veya diğer varlıklara ibadet etmek veya onları tanrılar gibi görmek, şirk koşmak anlamına gelir.
  4. Ölülere veya Canlılara İbadet: Ölülere, mezarları ziyaret edilerek dua etmek veya hayatta kalan insanlara veya kutsal gizli ibadet etmek de şirk olarak kabul edilir.
  5. Talih veya Uğur İnançları: Kısmet, talih veya uğur gibi soyut kavramlara inanarak bu sağlanan güvenmek veya onlara ibadet etmek, şirk koşmanın bir şekli olabilir

şirk koşmak günah mı ?

Evet, İslam inancına göre şirk koşmak büyük bir günah olarak kabul edilir. İslam dini, tevhid inancını vurgular, yani Allah’ın birliğine, benzersizliğine ve yüceliğine inanmayı öğretir. Şirk koşmak, bu temel inanca aykırıdır ve İslam’da en büyük günahlardan biri olarak kabul edilir.

Kur’an-ı Kerim, pek çok ayette şirk koşmanın büyük bir günah olduğunu vurgular. Mesela Bakara Suresi’nin 22. ayetinde şöyle der:

“Ey inkâr okuyanlar ki, Allah’ı inkâr ederler ve büyüklüğü taslarlar, işte Allah, onların kalplerini inkâra sapmıştır. Yeterince sabır göstermişlerdir. Çünkü Allah, yalnızca kendi yaratılışını tamamlar.”

Bu ayet ve benzeri ayetler, Allah’ın eş veya ortak koşmasının büyük bir günah olduğunu ve tevhid inancının korunmasının işleyişini açıkça ifade eder.

İslam’a göre, şirk koşmak, kişinin ahirette ciddi sonuçlar doğurabileceği bir günah olarak kabul edilir. Ancak bir kişi tövbe ederse, yani bu hatadan dönerse ve Allah’tan bağışlanma ve doğru yola yönlendirme dilerse, Allah’ın bağışlayıcı ve merhametli olduğuna inanılır. İslam, insanların tövbe edip doğru yola dönmelerine her zaman kapıyı açık tutar.