Should hangi Öznelerde kullanılır? 1

Should hangi Öznelerde kullanılır?

“Türkçe’de “hangi” zamiri soru sormak veya bir nesneyi belirlemek amacıyla kullanılır. Genellikle “hangi” sorusu “ne” sorusunun nesne veya nesne türüne yöneltilmiş halidir. Hangi öznelerde kullanılabilir? İşte bazı örnekler:

 1. İsimler: Hangi kitap?
  • “Hangi kitap okuyorsun?”
  • “Hangi otobüs geliyor?”
 2. Sıfatlar: Hangi renk?
  • “Hangi renk elbise giyiyorsun?”
  • “Hangi marka araba satın aldınız?”
 3. Belirli bir grup veya kategori: Hangi ülke?
  • “Hangi ülkede yaşıyorsunuz?”
  • “Hangi yiyecekleri seviyorsunuz?”
 4. İnsanlar veya varlıklar: Hangi insanlar?
  • “Hangi insanlar davete katılacak?”
  • “Hangi hayvanları besliyorsunuz?”
 5. Zaman dilimleri: Hangi gün?
  • “Hangi gün tatil yapıyorsunuz?”
  • “Hangi saatte buluşuyoruz?”

“Hangi” zamiri genellikle soru cümlelerinde ve nesneleri belirlemek için kullanılır. Cümlenin bağlamına göre farklı öznelerle birlikte kullanılabilir.

Should cümlede nasıl kullanılır?

“Should,” İngilizce’de “şart, öneri, tavsiye, zorunluluk” gibi anlamlara gelir ve çoğu zaman “should” yardımcı fiili ile kullanılır. İşte “should” fiilinin cümlelerde nasıl kullanıldığına dair bazı örnekler:

 1. Öneri veya tavsiye verme:
  • You should eat more vegetables. (Daha fazla sebze yemelisin.)
  • She should go to the doctor if she feels sick. (Hasta hissediyorsa doktora gitmelidir.)
 2. Olası bir gelecekteki olayı tahmin etme:
  • It should rain later in the afternoon. (Öğleden sonra yağmur yağması gerekmektedir.)
  • The package should arrive by tomorrow. (Paket yarına kadar gelmelidir.)
 3. Olumsuz koşullarda kullanarak eleştiri veya hayal kırıklığını ifade etme:
  • You should not have said that. (Bunu söylememeliydin.)
  • He should have been more careful with his money. (Parasıyla daha dikkatli olmalıydı.)
 4. Sözleşme veya kural diliyle kullanma:
  • Employees should arrive at work on time. (Çalışanlar işe zamanında gelmelidirler.)
  • Students should follow the school’s dress code. (Öğrenciler okulun giyim kurallarına uymalıdır.)

“Should,” genellikle bir eylemin yapılması gereken veya önerilen bir durumu ifade etmek için kullanılır. Cümlenin bağlamına göre, kişiye öneri veya tavsiyede bulunma, gelecekteki olayları tahmin etme veya eleştiri yapma amacıyla kullanılabilir.

Should ne zaman gelir?

“Should,” İngilizce’de bir öneri, tavsiye, zorunluluk, gereklilik veya beklenti ifade etmek için kullanılan bir yardımcı fiildir. “Should” genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 1. Öneri ve Tavsiye:
  • You should exercise regularly for better health. (Daha iyi sağlık için düzenli egzersiz yapmalısınız.)
  • I think you should talk to your boss about the issue. (Sorunu patronunuzla konuşmanız gerektiğini düşünüyorum.)
 2. Zorunluluk ve Gereklilik:
  • Employees should attend the mandatory training sessions. (Çalışanlar zorunlu eğitimlere katılmalıdır.)
  • Children should always wear seat belts in the car. (Çocuklar arabada her zaman emniyet kemerleri takmalıdır.)
 3. Beklenti ve Tahmin:
  • It’s getting cloudy; it should rain soon. (Hava bulutlanıyor; yakında yağmur yağmalı.)
  • The package should arrive by the end of the week. (Paket haftanın sonuna kadar gelmelidir.)
 4. Eleştiri:
  • You should have been more careful with your presentation. (Sunumunuzda daha dikkatli olmalıydınız.)
  • She should not have said those hurtful words. (O incitici sözleri söylememeliydi.)

“Should,” genellikle bir eylemin önerilen veya beklenen bir davranış olduğunu belirtmek için kullanılır. Ancak cümlenin bağlamına göre değişebilir. “Should” cümle içinde gelecekteki eylemleri, şartları veya öğütleri ifade etmek için kullanışlı bir yardımcı fiildir.