SGK nedir ne işe yarar kısaca? 1

SGK nedir ne işe yarar kısaca?

SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kısaltmasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye’de sosyal güvenlikle ilgili faaliyetleri yürüten bir kamu kurumudur. SGK’nın temel görevleri arasında işçi, işveren ve bağımsız çalışanların sosyal güvenlik haklarını korumak, sağlık hizmetlerini sağlamak, emeklilik, işsizlik, hastalık ve sakatlık gibi durumlar için sigorta hizmetleri sunmak bulunur.

SGK’nın başlıca işlevleri şunlarını içerir:

  1. Sosyal Sigorta: İşçilerin, işverenlerin ve bağımsız çalışanların sosyal sigorta primlerini toplar ve bu kişilere emeklilik, sağlık hizmetleri, iş kazası ve meslek hastalığı gibi durumlarda destek sağlar.
  2. Sağlık Hizmetleri: SGK, sigortalı kişilere ve ailelerine sağlık hizmetlerini finanse eder ve sunar. Bu kapsamda hastanelere, doktorlara ve eczanelere ödemeler yapar.
  3. Emeklilik: SGK, çalışanların emeklilik haklarını belirler ve emeklilik aylıklarını öder.
  4. İşsizlik Sigortası: İşsizlik sigortası kapsamında işsiz kalan kişilere maddi destek sağlar.
  5. Diğer Sosyal Yardımlar: Engelli, yaşlı ve muhtaç kişilere yönelik sosyal yardımların dağıtılmasında rol oynar.

SGK, Türkiye’deki çalışanların sosyal güvenlik haklarını koruyarak, hastalık, iş kazası, işsizlik veya yaşlılık gibi durumlarda onlara destek olur. Bu nedenle SGK, Türkiye’de sosyal güvenliğin temel taşıdır.