Sel kelimesinin eş seslisi var mı? 1

Sel kelimesinin eş seslisi var mı?

“Eşsesli” veya “eş sesli” kelime, aynı telaffuz edilen fakat farklı yazılışlara ve anlamlara sahip olan kelimelerdir. “Sel” kelimesi Türkçe dilinde hem “sel” yani su baskını anlamına gelen bir kelime olarak kullanılırken, hem de “sel” kelimesinin eşsesli bir kelimesi değil. Ancak “sel” kelimesinin farklı anlamları olan varyasyonları vardır:

 1. Sel: Su baskını anlamında kullanılır. Örneğin, “Şiddetli yağışlar sonucu nehir taştı ve büyük bir sel meydana geldi.”
 2. Sel: Bir şeyin en iyisi, seçkin veya değerli olanı anlamında kullanılabilir. Örneğin, “O restoranda en iyi yemekleri yemek istiyorum, lütfen bana sel menüyü getirin.”

Ancak bu iki anlam aynı kelimenin farklı kullanımlarıdır ve eşseslilik değildir. Eşsesli kelimeler aynı telaffuz edilen fakat farklı anlamlara sahip olan kelimelerdir. Örnek olarak, “el” kelimesinin hem “el” anlamında kullanılması hem de “kitap ayracı” anlamında kullanılması eşsesli bir örnektir.

Eş sesli kelimeler neler?

Türkçe’de eş sesli kelimeler, aynı veya benzer şekilde telaffuz edilen, ancak farklı anlamlara veya yazılışlara sahip olan kelimelerdir. İşte bazı örnekler:

 1. YolYol: İkinci bir anlam eklenmeden hem bir yolu hem de bir şeyin yolunu ifade edebilir.
 2. GelGel: “Gel” kelimesi hem bir daveti ifade ederken hem de “geldi” anlamında kullanılabilir.
 3. AğaçAğaç: Hem ağaçları ifade ederken hem de bir kişinin soyadı olarak kullanılabilir.
 4. AkılAkıl: Hem zekayı ifade ederken hem de düşünme yeteneğini anlatan bir kelime olarak kullanılabilir.
 5. TopTop: Hem bir nesneyi ifade ederken hem de bir şeyin üstünü kapatmak için kullanılan bir kelime olarak kullanılabilir.
 6. ÇekÇek: Hem bir şeyi kendinize doğru çekmek anlamında hem de bir çek üzerindeki miktarı ifade eden bir kelime olarak kullanılabilir.
 7. KızKız: Hem bir kız çocuğunu ifade ederken hem de öfkeyi ifade eden bir kelime olarak kullanılabilir.
 8. DemirDemir: Hem bir maddeyi ifade ederken hem de bir işi bitirmek anlamında kullanılabilir.
 9. DilDil: Hem bir insanın konuşma organını ifade ederken hem de bir topluluğun veya kültürün iletişim aracını ifade eden bir kelime olarak kullanılabilir.
 10. TaşTaş: Hem bir malzemeyi ifade ederken hem de bir şeyin üzerine atmak anlamında kullanılabilir.

Bu örnekler, Türkçe’de eş sesli kelimelere örnek teşkil etmektedir. Eş sesli kelimeler, dilin zenginliğini ve çeşitliliğini gösteren önemli örneklerdir.

Eş sesli kelime nedir örnek?

Eş sesli kelimeler, aynı veya benzer şekilde telaffuz edilen, ancak farklı anlamlara veya yazılışlara sahip olan kelimelerdir. İşte bazı örnekler:

 1. ElEl: Hem bir insanın uzuvunu ifade ederken hem de “kitap ayracı” anlamında kullanılabilir.
 2. AğırAğır: Hem bir şeyin ağırlığını ifade ederken hem de bir hareketin yavaşlığını anlatan bir kelime olarak kullanılabilir.
 3. KapKap: Hem bir nesneyi ifade ederken hem de bir şeyin kapağını ifade eden bir kelime olarak kullanılabilir.
 4. GelGel: “Gel” kelimesi hem bir daveti ifade ederken hem de “geldi” anlamında kullanılabilir.
 5. KolKol: Hem bir insanın vücut bölgesini ifade ederken hem de bir giysi parçasının kolu anlamında kullanılabilir.
 6. TopTop: Hem bir nesneyi ifade ederken hem de bir şeyin üstünü kapatmak için kullanılan bir kelime olarak kullanılabilir.
 7. DolapDolap: Hem bir mobilyayı ifade ederken hem de yiyecekleri veya eşyaları saklamak için kullanılan bir nesneyi anlatan bir kelime olarak kullanılabilir.
 8. AteşAteş: Hem bir enerji kaynağını ifade ederken hem de yangını ifade eden bir kelime olarak kullanılabilir.
 9. BaşBaş: Hem bir insanın vücut bölgesini ifade ederken hem de bir şeyin başlangıcını anlatan bir kelime olarak kullanılabilir.
 10. KutuKutu: Hem bir nesneyi ifade ederken hem de bir şeyi sıkıştırmak anlamında kullanılan bir kelime olarak kullanılabilir.

Bu örnekler, eş sesli kelimelere örnek teşkil eder. Bu kelimeler, dilin zenginliğini ve bazen kelimenin bağlamına bağlı olarak anlam değişikliği yapabilme yeteneğini gösteren önemli örneklerdir.