Perikardiyal effüzyon nedir neden olur? 1

Perikardiyal effüzyon nedir neden olur?

Perikardiyal effüzyonun nedenleri şunlar olabilir:

 1. İltihap (Perikardit): En yaygın nedenlerden biri perikarditin neden olduğu sıvı birikimidir. Perikardit, perikardiumun iltihaplanmasıdır. Viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar, romatoid artrit gibi iltihaplı hastalıklar perikarditi tetikleyebilir.
 2. Kanser (Malign Perikardiyal Effüzyon): Kanser hücreleri, perikardiumun iç yüzeyine yayılarak sıvı birikmesine neden olabilir. Bu tür effüzyonlar özellikle akciğer kanseri, meme kanseri ve lenfoma gibi kanserlerle ilişkilidir.
 3. Yaralanma veya Travma: Kalp veya perikardiumun yaralanması sonucu, perikardiyal effüzyon meydana gelebilir. Travma sonucu oluşan effüzyonlar genellikle kanama içerir.
 4. İlaçlar ve Radyasyon: Bazı ilaçlar veya radyoterapi tedavileri perikardiyal effüzyona yol açabilir. Bu durum, ilaçların veya radyasyonun perikardiumu tahriş etmesi sonucu ortaya çıkabilir.
 5. İlaç Yan Etkileri: Bazı ilaçların yan etkisi olarak perikardiyal effüzyon gelişebilir. Bu ilaçlar arasında hidralazin ve isoniazid gibi ilaçlar yer alabilir.
 6. İdame Tedavisi (Diyaliz): Kronik böbrek yetmezliği olan bazı hastalar, diyaliz sırasında vücutlarında sıvı birikimi oluşabilir ve bu da perikardiyal effüzyona neden olabilir.

Perikardiyal effüzyonun semptomları, sıvı birikiminin miktarına ve hızına bağlı olarak değişebilir. Semptomlar arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük, halsizlik, şişkinlik ve kalpte düzensizlikler bulunabilir. Tanı, fizik muayene, görüntüleme testleri (örneğin, ultrason veya MRI) ve perikardium sıvısının analizi için bir işlem olan perikardiyosentez yoluyla konur.

Perikardiyal effüzyon tedavisi, altta yatan nedenin belirlenmesine dayalıdır. İltihap sonucu oluşan effüzyonlar için anti-enflamatuar ilaçlar kullanılabilirken, kanser nedenli effüzyonlar için kanser tedavisi gerekebilir. Ayrıca büyük sıvı birikimleri olan veya semptomları şiddetli olan hastalarda perikardiyosentez veya cerrahi müdahale gerekebilir. Bu nedenle, perikardiyal effüzyonun nedenini tanımlamak ve uygun tedaviyi sağlamak için bir doktora danışmak önemlidir.

Perikardiyal effüzyon kaç mm ?

Perikardiyal effüzyonun miktarı, sıvı birikiminin kalp çevresindeki perikardial boşluğun içinde ne kadar olduğuna bağlı olarak değişebilir. Bu miktar, milimetre (mm) cinsinden ölçülür. Perikardiyal effüzyonun miktarı şiddetli veya hafif olabilir ve genellikle görüntüleme testleri ile (örneğin, ultrasonografi veya MRI) belirlenir.

Perikardiyal effüzyonun tanısı ve miktarı, görüntüleme testleri ile kesin bir şekilde belirlenir ve genellikle ultrasonografi sırasında, perikardial boşluğun içindeki sıvı miktarı milimetre cinsinden ölçülerek değerlendirilir. Bu ölçüm, hastanın klinik semptomlarına ve genel sağlık durumuna göre tedavi yaklaşımını belirlemekte yardımcı olur.

Perikardiyal effüzyonun miktarı, hastadan hastaya büyük farklılıklar gösterebilir. Tedavi ve takip süreci, sıvı birikiminin miktarına, altta yatan nedenine ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Bu nedenle, perikardiyal effüzyonun miktarını tam olarak belirlemek ve uygun tedaviyi sağlamak için bir doktora danışmanız önemlidir.

Perikardiyal effüzyon tedavisi?

Perikardiyal effüzyonun tedavisi, altta yatan nedenine, sıvı birikiminin miktarına ve hastanın semptomlarına bağlı olarak değişebilir. Tedavi, genellikle aşağıdaki yöntemlerin bir veya birkaçının kullanılmasını içerebilir:

 1. Altta Yatan Nedenin Tedavisi: Perikardiyal effüzyonun nedeni belirlendikten sonra, tedavi öncelikle bu temel nedenin ele alınmasıyla başlar. Örneğin, perikarditin (perikardium iltihabı) viral bir enfeksiyon sonucu olduğu düşünülüyorsa, antiviral ilaçlar veya anti-enflamatuar ilaçlar reçete edilebilir.
 2. Perikardiyosentez: Büyük miktarda sıvı birikimi olan veya semptomları şiddetli olan hastalarda, perikardiyosentez adı verilen bir işlem uygulanabilir. Bu işlemde, ince bir iğne ve kateter kullanılarak perikardiyal boşluğa sıvı çekilir. Bu, hastanın semptomlarını hızla hafifletmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir.
 3. Perikardiektomi: Perikardiyal effüzyonun nedeni kalp zarının kalıcı olarak kalbi sıkıştırması veya etkilemesi ise, doktorlar nadiren perikardiektomi adı verilen cerrahi bir işlem önerebilirler. Bu işlemde, perikardiumun bir kısmı veya tamamı çıkarılır, böylece kalp serbestçe atabilir.
 4. İlaçlar: Sıvı birikiminin nedenine bağlı olarak, semptomları hafifletmek ve sıvı birikimini kontrol altına almak için farklı ilaçlar kullanılabilir. Örneğin, anti-inflamatuar ilaçlar, kanser tedavisi için kemoterapi veya immünoterapi ilaçları kullanılabilir.
 5. Gözlem ve Takip: Hafif ve stabil durumdaki perikardiyal effüzyon vakalarında, sadece hastanın semptomlarını gözlemlemek ve altta yatan nedeni tedavi etmek yeterli olabilir. Bu durumda, düzenli kontroller ve takip önemlidir.

Tedavi yaklaşımı, her hastanın durumuna göre özelleştirilir ve doktorun hastanın semptomları, tıbbi geçmişi ve görüntüleme sonuçlarına dayalı olarak belirlenir. Perikardiyal effüzyonun tedavisi ciddi ve özen gerektiren bir durumdur, bu nedenle bir sağlık profesyonelinin gözetiminde değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi önemlidir.

Perikardiyal effüzyon tamponad farkı ?

Perikardiyal effüzyon ve tamponad, her ikisi de kalp ve perikardium ile ilişkilidir, ancak farklı durumları ifade ederler. İşte bu iki terimin anlamları ve farkları:

 1. Perikardiyal Effüzyon:
  • Perikardiyal effüzyon, perikardium adı verilen kalp zarının içinde anormal bir şekilde biriken sıvıyı ifade eder. Bu sıvı, kalbin dışındaki perikardium zarı ile kalp arasındaki boşluğa birikir.
  • Perikardiyal effüzyon, birçok farklı nedenle meydana gelebilir, örneğin perikarditin (perikardium iltihabı), kanser, travma veya ilaçlar gibi nedenlerle oluşabilir.
  • Perikardiyal effüzyonun semptomları arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük ve kalp atışlarının düzensizleşmesi yer alabilir.
  • Tedavi, altta yatan nedenin tedavisi, sıvı birikiminin azaltılması ve semptomların kontrol altına alınması ile ilgilidir.
 2. Perikardiyal Tamponad:
  • Perikardiyal tamponad, perikardiyal effüzyonun şiddetli bir komplikasyonudur. Bu durumda, perikardium zarı içinde biriken sıvı, kalbi sıkıştırarak normal kalp fonksiyonlarını bozar.
  • Kalp, sıkıştırılmış perikardium zarı nedeniyle düzgün bir şekilde dolumaz ve pompalama kapasitesi azalır. Bu, kardiyak çıkışın düşmesine ve ciddi dolaşım problemlerine yol açabilir.
  • Perikardiyal tamponadın semptomları hızlı bir şekilde kötüleşen nefes darlığı, ciltte solgunluk, düşük tansiyon ve kalp atış hızında artış içerebilir.
  • Perikardiyal tamponad, acil bir tıbbi durumdur ve tedavi, sıvı birikiminin hızla boşaltılması (perikardiyosentez) veya perikardium zarının cerrahi olarak kesilerek açılması (perikardiektomi) gibi acil müdahaleler gerektirir.

Sonuç olarak, perikardiyal effüzyon, perikardium zarı içinde sıvı birikiminin olduğu bir durumu ifade ederken, perikardiyal tamponad, şiddetli bir perikardiyal effüzyonun komplikasyonudur ve kalbi sıkıştıran ciddi bir durumu ifade eder. Perikardiyal tamponad acil bir tıbbi müdahale gerektirirken, perikardiyal effüzyonun tedavisi, altta yatan nedenin tedavisi ve semptomların kontrolüne dayanır.