Past Perfect ne zaman kullanilir? 1

Past Perfect ne zaman kullanilir?

Past Perfect (Geçmiş Zaman Kipi) İngilizce’de geçmişteki bir olayın başka bir geçmiş olaydan önce gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Past Perfect, bir olayın veya eylemin geçmişteki bir noktadan önce meydana geldiğini vurgulamak için kullanılır. Temel olarak Past Perfect’i kullanmanız gereken iki durum vardır:

  1. Bir olayın diğerinden önce gerçekleştiğini göstermek için:
    • “I had already eaten breakfast before she called.” (O aramadan önce ben zaten kahvaltı yapmıştım.)
    • “They had finished their homework by the time the teacher arrived.” (Öğretmen gelene kadar onlar ödevlerini bitirmişlerdi.)
  2. İki olayın geçmişteki bir noktada arka arkaya gerçekleştiğini belirtmek için:
    • “He had studied for hours before he took the exam.” (Sınavı yapmadan önce saatlerce çalışmıştı.)
    • “She had already left when I got to her house.” (Eve vardığımda o zaten gitmişti.)

Past Perfect, olayların sırasını ve ilişkisini net bir şekilde ifade etmek için kullanılır. İlk olayı geçmişteki bir noktada vurgulamak için “had” yardımcı fiili kullanılırken, ikinci olayın geçmiş zaman hali kullanılır. Past Perfect, geçmişteki bir referans noktasıyla ilgilidir ve bu referans noktası genellikle metinde belirtilir veya anlatı bağlamından anlaşılır.

Özetle, Past Perfect, geçmişteki olayların sırasını veya bir olayın diğerinden önce gerçekleştiğini vurgulamak için kullanılır.