Özel isim nedir örnek? 1

Özel isim nedir örnek?

Özel isim, belirli bir kişiye, yere veya nesneye atıfta bulunan özgül isimlerdir. Örneğin:

 • Kişi için: Ahmet, Meryem, Einstein.
 • Yer için: İstanbul, Eiffel Kulesi, Ayasofya.
 • Nesne için: Titanic, Mona Lisa, Samsung Galaxy.

Bu isimler, genel isimlerden farklı olarak belirli bir varlığı işaret ederler ve Türkçe’de genellikle büyük harfle başlarlar.

Özel ve cins isimler nelerdir?

Özel isimler, belirli bir kişi, yer veya nesneyi belirtirken kullanılan isimlerdir ve her zaman büyük harfle başlarlar. Cins isimler ise, bir türü veya sınıfı ifade eden genel isimlerdir ve Türkçede genellikle küçük harfle yazılırlar. İşte örnekler:

Özel isimler:

 • Kişi için: Mehmet, Ayşe, Leonardo da Vinci.
 • Yer için: Ankara, Everest Dağı, Amazon Nehri.
 • Nesne için: iPhone, Picasso’nun Guernica’sı, Kız Kulesi.

Cins isimler:

 • Kişi için: öğretmen, doktor, mühendis.
 • Yer için: şehir, dağ, nehir.
 • Nesne için: telefon, tablo, kule.

Cins isimler, belirli bir örnek yerine genel bir kategoriyi ifade eder ve genellikle çoğul eklenebilir (örneğin, öğretmenler, dağlar, nehirler), oysa özel isimler belirli tekil varlıkları tanımlar.

Özel isim ve cins isim arasındaki fark nedir?

Özel isim ve cins isim arasındaki temel fark, özel isimlerin belirli ve tekil varlıklara atıfta bulunması, cins isimlerin ise genel veya türe özgü bir grup varlık veya kavramı ifade etmesidir. İşte bu iki kavram arasındaki farkları detaylandıran bazı özellikler:

 • Özel İsim:
  • Belirli ve benzersiz varlıkları ifade eder.
  • Kişi, yer veya kurum gibi varlıkların benzersiz adlarıdır.
  • Büyük harfle başlar.
  • Örnekler: Ayşe, İstanbul, Samsung.
 • Cins İsim:
  • Genel bir sınıf veya türü ifade eder.
  • Ortak nitelikleri paylaşan bir grup şey veya varlık için kullanılır.
  • Küçük harfle başlar (cümle başında olmadıkça).
  • Çoğul yapılabilir ve tanımlık almaları durumuna göre değişiklik gösterebilir.
  • Örnekler: kadın, şehir, cep telefonu.

Bu bağlamda, “kadın” bir cins isimken, “Ayşe” bir özel isimdir. “Şehir” genel bir kavramı ifade ederken, “İstanbul” belirli bir şehri ifade eder ve bu yüzden bir özel isimdir.