N harfi neyin simgesi Matematik? 1

N harfi neyin simgesi Matematik?

Matematikte, genellikle bir değişkeni ifade etmek için harf kullanılır ve bu harflere genellikle “değişken” denir. Ancak genel olarak “N” harfi bir doğal sayıları kümesini temsil eder. “N” genellikle pozitif tamsayıları ifade eder ve şu şekilde gösterilir:

�={1,2,3,4,…}

Bu küme, pozitif tamsayıları içerir ve sonsuza kadar devam eder. Bu nedenle, matematikte “N” harfi genellikle doğal sayıları ifade etmek için kullanılır.

Q neyin sembolü matematik?

Matematikte “Q” harfi, rasyonel sayıları ifade etmek için kullanılır. Rasyonel sayılar, iki tam sayı arasındaki bölme (örneğin, ��, ve tam sayılar olmak üzere) şeklinde ifade edilebilen sayılardır. “Q” harfi, “quotient” kelimesinden türemiştir ve bölme işlemine atıfta bulunur.

Rasyonel sayılar kümesini ile gösteririz:

�={��∣�,�∈�,�≠0}

Bu küme, tüm rasyonel sayıları içerir.

Rasyonel sayılar Nelerdir?

Rasyonel sayılar, iki tam sayı arasındaki bölme (kesir) şeklinde ifade edilebilen sayılardır. Bir rasyonel sayı, �� formülüyle ifade edilir, burada ve tam sayıdır, �≠0 ise koşulu vardır. Rasyonel sayılar kümesi ile gösterilir.

Örnek olarak:

  • 12
  • −34
  • 7

Yukarıdaki örnekler, rasyonel sayılara örnektir. Ancak, 2 gibi irrasyonel sayılar (kesir şeklinde ifade edilemeyen sayılar) veya gibi transcendent sayılar rasyonel sayılar kümesine dahil değildir.

Rasyonel sayılar, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel matematiksel işlemlerde kapalıdır, yani iki rasyonel sayının toplamı, çıkarması, çarpımı veya bölmesi yine bir rasyonel sayıyı verir.