Londra Konferansı'nda TBMM Hükümetini temsil eden kişi kimdir? 1

Londra Konferansı’nda TBMM Hükümetini temsil eden kişi kimdir?

Londra Konferansı, 1 Aralık 1945 ile 2 Şubat 1946 tarihleri arasında Birleşik Krallık’ta gerçekleşen bir konferanstır. Bu konferansa Türkiye’den katılan temsilci İsmet İnönü’dür. İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanı olarak TBMM Hükümetini temsil etmiştir.

Londra Konferansına TBMM katıldı mı?

Hayır, Londra Konferansı’na Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) katılmamıştır. Daha doğru bir ifadeyle, Türkiye resmi olarak konferansa katılmamıştır. Londra Konferansı, 1945 yılında Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş ve bu konferansa sadece Müttefik Devletler (Birleşik Krallık, ABD ve Sovyetler Birliği) katılmıştır. Türkiye, savaş sonrası dünya düzenine ilişkin görüşmelerde bulunmak için bu konferansa davet edilmemiştir. Ancak Türkiye, savaş sonrası dönemde uluslararası ilişkilerini şekillendirmek için diğer platformlarda aktif bir rol oynamıştır.

Istanbul hükümeti TBMM’yi resmi olarak ilk ne zaman tanıdı?

Istanbul Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve TBMM’nin yetki ve meşruiyetini tanıma konusunda başlangıçta tereddüt etti. Ancak Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte, 24 Temmuz 1923 tarihinde İstanbul Hükümeti, TBMM’yi resmi olarak tanıdı ve bu tarihten itibaren TBMM’yi Türkiye’nin yasama organı olarak kabul etti. Lozan Antlaşması, Türkiye’nin bağımsızlığını ve egemenliğini uluslararası alanda kabul ettiren önemli bir antlaşma oldu ve Türkiye’nin resmi olarak tanınmasına yol açtı. Bu nedenle 24 Temmuz, Türkiye’de “TBMM’nin Kabulü” olarak anılan bir milli bayramdır.

TBMM ilk kim tanıdı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), ilk olarak Sovyet Rusya’nın (şimdi Rusya Federasyonu) kurucu lideri Vladimir Lenin tarafından resmi olarak tanındı. Lenin’in 1920 yılında TBMM’yi tanıyan bir nota göndermesiyle Sovyet Rusya, TBMM hükümetini ve bağımsız Türkiye’yi resmen tanıyan ilk ülke oldu. Bu, Türkiye’nin uluslararası alanda tanınmasında önemli bir adımdı ve diğer ülkelerin de Türkiye’yi tanımalarına yol açtı.