Kurum kısmına ne yazılır? 1

Kurum kısmına ne yazılır?

“Kurum” kelimesi, genellikle bir organizasyon, şirket, kuruluş veya bir topluluğun resmi yapısını ifade etmek için kullanılır. Eğer bir form veya belge dolduruyorsanız ve “Kurum” kısmına ne yazmanız gerektiğini soruyorsanız, bu kısma bağlı olduğunuz veya ilgili olduğunuz kuruluşun adını yazmanız gerekmektedir. Örneğin, eğer bir okul öğrencisiyseniz kurum kısmına okulunuzun adını, bir şirket çalışanıysanız çalıştığınız şirketin adını yazabilirsiniz.

Kurum yazıları nedir?

“Kurum yazıları” ifadesi, genellikle resmi veya yarı resmi organizasyonlar ve kurumlar tarafından oluşturulan, gönderilen veya saklanan yazılı belgeleri ifade eder. Bu terim, şu tür belgeleri kapsayabilir:

 1. Resmi Yazışmalar: Kurum içi veya kurumlar arası mektuplar, notlar ve e-postalar.
 2. Raporlar: Araştırmalar, analizler veya istatistikler içeren resmi belgeler.
 3. Tutanaklar: Toplantılar ve görüşmelerin resmi kayıtları.
 4. Yönetmelikler ve Talimatlar: Kurumun işleyişine yönelik kurallar ve prosedürler.
 5. Formlar ve Başvurular: Çeşitli işlemler için doldurulan resmi belgeler.

Kurum yazıları genellikle belirli bir format ve dil kullanımına sahip olup, kurumun resmiyetini ve profesyonelliğini yansıtır. Bu yazılar, kurumun iletişim, arşivleme ve iş süreçlerinin önemli bir parçasını oluşturur.

Kamu kurum ve kuruluşları arasında kaç çeşit yazılı iletişim yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli resmi yazılı iletişim türleri kullanılır. Bunların başlıcaları şunlardır:

 1. Yazışmalar: Resmi mektuplar, notlar, genelgeler ve tebliğler.
 2. Raporlar: Faaliyet raporları, araştırma raporları ve yıllık raporlar.
 3. Tutanaklar: Toplantı tutanakları ve karar defterleri.
 4. Yönetmelikler ve Talimatlar: İç düzenlemeler, yönetmelikler, prosedürler ve talimatlar.
 5. Tebligatlar: Resmi bildirimler ve duyurular.
 6. Formlar: Başvuru, kayıt ve talep formaları.
 7. Genelgeler: Üst yönetim tarafından alt birimlere iletilen yazılı direktifler.
 8. Kararlar: Yönetim kurulu kararları, komisyon kararları gibi resmi karar metinleri.
 9. Sözleşmeler ve Anlaşmalar: Kamu kurumları arasında veya özel sektörle yapılan resmi sözleşmeler ve anlaşmalar.
 10. Dilekçeler ve Başvurular: Vatandaşların veya kurumların taleplerini içeren resmi belgeler.

Bu belgeler, kurumlar arası iletişimde standartları ve resmiyeti sağlamak için genellikle belirli formatlara ve dillere göre hazırlanır. Ayrıca, bu yazışmaların büyük bir kısmı yasal süreçlerde ve idari işlemlerde kanıt olarak kullanılabilir, bu yüzden saklanması ve arşivlenmesi önemlidir.