Kanki nin anlamı ne demek? 1

Kanki nin anlamı ne demek?

“Kanki” kelimesi Türkçede argo bir ifade olarak kullanılan ve “çok yakın arkadaş” ya da “dost” anlamına gelen bir kelimedir. “Kanka” kelimesinin kısaltması olarak da bilinir. “Kanka” kelimesi, “kan kardeşi” ifadesinden türemiştir. Ancak zamanla dilde evrilerek “kanka” ve “kanki” şeklinde popüler bir kullanım kazanmıştır. Bu terim, genellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılır.