Kanın pıhtılaşmasında görev alan kan proteini nedir? 1

Kanın pıhtılaşmasında görev alan kan proteini nedir?

Kanın pıhtılaşmasında görev alan ana kan proteini “fibrinojen”dir. Kan pıhtılaşması sırasında, bir dizi karmaşık reaksiyon sonucu fibrinojen, aktif formu olan “fibrin”e dönüşür. Fibrin, ipliksi bir yapıya sahip olup, bu yapılar kan hücreleriyle bir araya gelerek bir pıhtı (tromb) oluşturur. Bu pıhtılaşma süreci, yaralanmalarda kanın dışarı akmasını önlemek ve damarların hızla kapanmasını sağlamak için kritiktir.

Pıhtılaşma proteinleri nelerdir?

Kan pıhtılaşması, birkaç farklı protein ve faktörün etkileşimine dayanan karmaşık bir süreçtir. Bu süreç, çeşitli pıhtılaşma faktörleri adı verilen proteinleri içerir. İşte kanın pıhtılaşmasında rol oynayan bazı anahtar pıhtılaşma proteinleri ve faktörleri:

 1. Fibrinojen (Faktör I): Pıhtılaşma sürecinin sonunda fibrine dönüşen bir proteindir.
 2. Protrombin (Faktör II): Trombin’e dönüştürülen bir proteindir.
 3. Faktör III: Doku faktörü olarak da bilinir.
 4. Faktör IV: Kalsiyum, kan pıhtılaşmasında yardımcı bir faktördür.
 5. Faktör V (Proaccelerin)
 6. Faktör VII (Proconvertin)
 7. Faktör VIII (Antihemofilik Faktör A)
 8. Faktör IX (Antihemofilik Faktör B)
 9. Faktör X (Stuart-Prower Faktörü)
 10. Faktör XI (Plazma Tromboplastin Antecendent)
 11. Faktör XII (Hageman Faktörü)
 12. Faktör XIII (Fibrin Stabilizing Faktör)

Bunun yanı sıra, pıhtılaşma sürecine dahil olan birçok yardımcı bileşik ve protein bulunmaktadır. Bu faktörler, kanın pıhtılaşma sürecinin farklı aşamalarında aktivasyon, kataliz ve diğer roller oynarlar. Faktör eksiklikleri, çeşitli kanama bozukluklarının nedeni olabilir, en bilineni hemofili adı verilen bir durumdur (Faktör VIII veya IX’un eksikliği veya işlevsizliği nedeniyle ortaya çıkar).

Kanın pıhtılaşması nasıl gerçekleşir?

Kanın pıhtılaşması, bir dizi karmaşık biyokimyasal reaksiyon sonucu gerçekleşir. Bu süreç, çeşitli pıhtılaşma faktörlerinin aktivasyonunu ve etkileşimini içerir. Kan pıhtılaşma süreci genellikle iki ana yoldan başlar: İç yol (intrinsic pathway) ve dış yol (extrinsic pathway). Her iki yol da ortak bir yolda birleşir ve sonunda fibrin pıhtısının oluşumuna yol açar.

 1. Dış Yol (Extrinsic Pathway)
  • Yaralanma sonucu doku faktörünün (Faktör III) serbest kalmasıyla başlar.
  • Doku faktörü, Faktör VII ile etkileşime girer ve aktivasyonunu sağlar.
  • Aktive edilen Faktör VII, Faktör X’u aktive eder.
 2. İç Yol (Intrinsic Pathway)
  • Hageman faktörü (Faktör XII) dahil olmak üzere bir dizi faktörün aktivasyonuyla başlar.
  • Bu yol, yüzeydeki yabancı madde veya yaralanma sonucu ortaya çıkan kolajenle temas sonucu başlar.
  • Faktör XII aktivasyonu, Faktör XI, IX ve VIII’in sırasıyla aktivasyonuna yol açar.
  • Aktive edilen Faktör IX ve Faktör VIII, Faktör X’u aktive eder.
 3. Ortak Yol
  • Hem iç hem de dış yoldan aktive edilen Faktör X, Faktör V ile etkileşime girer ve Protrombin (Faktör II) dönüşümünü Trombin’e teşvik eder.
  • Trombin, fibrinojeni fibrine dönüştürür.
  • Fibrin iplikçikleri bir araya gelerek kararlı bir fibrin pıhtısı oluşturur.
  • Faktör XIII, fibrin iplikçiklerini kararlı bir yapıya dönüştürmek için fibrin stabilizasyonuna yardımcı olur.

Bu pıhtılaşma süreci, vücudun yaralanmalara veya damar bütünlüğünün bozulmasına hızla yanıt vermesini sağlar. Ancak, kontrolsüz pıhtılaşma durumunda tromboz riski olabilir. Bu nedenle, vücutta antikoagülan mekanizmalar da bulunur, bu mekanizmalar pıhtılaşma sürecini dengeleyerek kanın gereğinden fazla pıhtılaşmasını önler.