Kaç tane çağ var? 1

Kaç tane çağ var?

Genellikle tarihçiler, araştırmacılar ve antropologlar, insanlık tarihini belirli dönemlere veya çağlara ayırmak için farklı yaklaşımlar kullanabilirler. Ancak genellikle kabul gören bir sınıflandırma şu şekildedir:

 1. Taş Çağı:
  • Paleolitik Çağı (İlk Taş Çağı)
  • Mezolitik Çağı (Orta Taş Çağı)
  • Neolitik Çağı (Yeni Taş Çağı)
 2. Metal Çağı:
  • Bakır Çağı (Eneolitik Çağı)
  • Tunç Çağı
   • Erken Tunç Çağı
   • Orta Tunç Çağı
   • Geç Tunç Çağı
 3. Demir Çağı:
  • Demir Çağı, genellikle aşağıdaki dönemlere ayrılır:
   • Erken Demir Çağı
   • Orta Demir Çağı
   • Geç Demir Çağı

Bu sınıflandırma, genel bir çerçeve sunar ve farklı bölgelerdeki kültürlerin tarihleri arasında bazı farklılıklar olabilir. Sınıflandırma, araştırmacıların ve tarihçilerin belirli dönemleri daha ayrıntılı bir şekilde incelemelerine olanak tanır. Bu nedenle, çağları belirleme konusunda net bir “kaç tane çağ var” sorusuna tek bir sayısal yanıt vermek zor olabilir.

Tarihi çağlar nelerdir?

Tarih boyunca, insanlık farklı dönemleri ve çağları tanımlamak için çeşitli sınıflandırmalar kullanmıştır. Bu sınıflandırmalar genellikle kültürel, teknolojik ve sosyal değişimlere dayanmaktadır. İşte genel olarak kabul gören tarih çağları:

 1. Taş Çağı:
  • Paleolitik Çağı (İlk Taş Çağı)
  • Mezolitik Çağı (Orta Taş Çağı)
  • Neolitik Çağı (Yeni Taş Çağı)
 2. Metal Çağı:
  • Bakır Çağı (Eneolitik Çağı)
  • Tunç Çağı
   • Erken Tunç Çağı
   • Orta Tunç Çağı
   • Geç Tunç Çağı
 3. Demir Çağı:
  • Erken Demir Çağı
  • Orta Demir Çağı
  • Geç Demir Çağı
 4. Antik Çağ:
  • Eski Yakın Doğu Uygarlıkları
  • Antik Yunan Uygarlığı
  • Antik Roma Uygarlığı
  • Diğer antik uygarlıklar
 5. Orta Çağ:
  • Erken Orta Çağ
  • Yüksek Orta Çağ
  • Geç Orta Çağ
 6. Yeniden Doğuş (Rönesans) Çağı:
  • 14. yüzyıl sonlarından 17. yüzyıl ortalarına kadar
 7. Yeni Çağ:
  • 18. yüzyıl ile 20. yüzyıl arası
 8. Yakın Çağ:
  • 20. yüzyılın ortalarından günümüze kadar

Bu sınıflandırmalar, genel bir çerçeve sunar, ancak tarih boyunca farklı bölgelerdeki uygarlıklar arasında önemli zaman dilimlerinde farklılıklar olmuştur. Ayrıca, bu çağlar genellikle belirli olaylara, teknolojik gelişmelere ve kültürel değişimlere dayanmaktadır, bu nedenle kesin sınıflandırmalar zaman içinde revize edilebilir.

Tarih öncesi çağlar ve Özellikleri?

Tarih öncesi çağlar, yazının henüz kullanılmadığı veya yazının bilinmediği dönemleri kapsar. Bu dönemler, arkeolojik ve antropolojik bulgulara dayanarak çeşitli karakteristik özelliklerle tanımlanır. İşte tarih öncesi çağlar ve genel özellikleri:

 1. Paleolitik Çağı (İlk Taş Çağı):
  • Zaman Aralığı: M.Ö. 2.5 milyon yıl öncesinden M.Ö. 10.000 yıl öncesine kadar.
  • Özellikler:
   • İnsanlar avcı-toplayıcıydı.
   • Basit taş aletler ve silahlar kullanılıyordu.
   • Ateşin kontrol edilmesi başladı.
   • Mağara resimleri ve heykelleri gibi sanat eserleri ortaya çıktı.
 2. Mezolitik Çağı (Orta Taş Çağı):
  • Zaman Aralığı: M.Ö. 10.000 yıl öncesinden M.Ö. 8.000-5.000 yıl öncesine kadar.
  • Özellikler:
   • İklim değişiklikleri ve megafauna yok olmasıyla birlikte avcılık ve toplayıcılık pratiği değişti.
   • Taş aletlerin gelişimi devam etti.
   • İlk yerleşik topluluklar oluşmaya başladı.
   • Vahşi bitkilerin evcilleştirilmesine geçişin başlangıcı.
 3. Neolitik Çağı (Yeni Taş Çağı):
  • Zaman Aralığı: M.Ö. 8.000-5.000 yıl öncesinden M.Ö. 3.500-2.000 yıl öncesine kadar.
  • Özellikler:
   • Tarım devrimi: Bitki ve hayvanların evcilleştirilmesi, tarımın başlaması.
   • İlk yerleşik köylerin kurulması.
   • Seramik ve dokuma gibi el sanatlarının gelişimi.
   • Toprağa gömülen ölülerin ilk gömme uygulamaları.
 4. Bakır Çağı (Eneolitik Çağı):
  • Zaman Aralığı: M.Ö. 4.500-3.000 yıl öncesinden M.Ö. 3.000-2.000 yıl öncesine kadar.
  • Özellikler:
   • Bakırın ilk kez kullanımıyla metal işçiliğinin başlaması.
   • Taş aletlerin yanı sıra bakır aletlerin kullanımı.
   • Ticaret ve kentleşme artışı.
 5. Tunç Çağı:
  • Zaman Aralığı: M.Ö. 3.000-2.000 yıl öncesinden M.Ö. 1.000 yıl öncesine kadar.
  • Özellikler:
   • Bakırın yanı sıra kalay ve daha sonra tunç kullanımı.
   • Şehir devletlerinin oluşumu.
   • Ticaret ve kültürel alışverişin artışı.

Bu çağlar, insanlık tarihindeki temel evreleri temsil eder. Ancak bu genel sınıflandırmalar, farklı coğrafyalarda ve kültürlerde farklılıklar gösterebilir.