Isim ve sıfat nasıl ayırt edilir? 1

Isim ve sıfat nasıl ayırt edilir?

İsimler (substantives) ve sıfatlar (adjectives), dilin temel yapı taşlarıdır ve genellikle metinlerin anlamını oluştururken önemli roller oynarlar. İsimler nesneleri, kavramları veya insanları temsil ederken, sıfatlar bu isimleri tanımlamak veya nitelendirmek için kullanılır. İşte isimlerle sıfatları ayırt etmenize yardımcı olacak bazı anahtar farklar:

 1. İsimler (Nesneleri veya Kavramları Temsil Eder):
  • İsimler, somut veya soyut nesneleri temsil edebilirler. Örneğin: “kitap,” “masa,” “aşk,” “fikir” gibi.
  • İsimler, soruların nesnesi olarak kullanılabilir. Örneğin: “Hangi kitap?” veya “Kim aşk?”
 2. Sıfatlar (İsimleri Tanımlar veya Niteler):
  • Sıfatlar, isimleri tanımlamak veya nitelendirmek için kullanılır. Örneğin: “mavi kitap,” “büyük masa,” “sevgili aşk,” “ilginç fikir” gibi.
  • Sıfatlar, bir ismi daha spesifik hale getirebilir veya onun özelliklerini belirtebilir. Örneğin, “büyük” kelimesi, “masa” ismini daha spesifik bir şekilde tanımlar.

İşte bazı örneklerle daha iyi anlayış sağlayabiliriz:

 • İsim Örnekleri:
  1. Köpek, hızlı koştu.
  2. Deniz güzel bir yerdir.
  3. Bilgi güçtür.
 • Sıfat Örnekleri:
  1. Hızlı köpek, parkta oynuyordu.
  2. Güzel deniz manzarası huzur vericidir.
  3. Güçlü bilgi, başarı için önemlidir.

Genel olarak, bir kelimenin bir isim mi yoksa bir sıfat mı olduğunu belirlemek için, kelimenin neyi tanımladığını veya nitelendirdiğini düşünün. Eğer bir şeyi tanımlıyorsa (örneğin, büyük masa), o kelime bir sıfattır. Eğer bir şeyi temsil ediyorsa (örneğin, masa), o kelime bir isimdir. Ancak bazı kelimeler hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir, bu nedenle bağlam önemlidir.

İsim ve sıfat tamlaması nasıl ayırt edilir?

İsim tamlamaları (noun phrases) ve sıfat tamlamaları (adjective phrases), dilbilgisel olarak benzer görünebilir, çünkü her ikisi de birden fazla kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur ve bir ismi veya nesneyi tanımlamak için kullanılırlar. Ancak bu tamlamaları ayırt etmek için bazı anahtar farkları göz önünde bulundurabilirsiniz:

 1. İsim Tamlamaları (Noun Phrases):
  • İsim tamlamaları, temel olarak bir isimden (veya zamirden) oluşur ve bu ismi genellikle başka kelimeler veya ifadeler takip eder.
  • İsim tamlamaları, bir nesneyi, kişiyi, yeri veya kavramı tanımlamak veya belirlemek için kullanılır. Örneğin: “Büyük bir ev,” “Benim en sevdiğim film,” “Çok sayıda öğrenci” gibi.
 2. Sıfat Tamlamaları (Adjective Phrases):
  • Sıfat tamlamaları, bir veya daha fazla sıfattan oluşur ve bir ismi veya nesneyi daha ayrıntılı bir şekilde tanımlamak için kullanılır.
  • Sıfat tamlamaları, bir ismi veya nesneyi belirli özelliklerle veya niteliklerle tanımlar. Örneğin: “Mavi gözlü çocuk,” “Çok hızlı koşan at,” “İhtiyacımız olan yeni bilgisayar” gibi.

Anahtar noktalar:

 • İsim tamlamaları, temel olarak bir isim veya zamir üzerine kurulur ve bu nesneyi daha spesifik veya belirgin bir şekilde tanımlar.
 • Sıfat tamlamaları, bir veya daha fazla sıfattan oluşur ve bu sıfatlar, bir ismi veya nesneyi nitelikler.
 • İsim tamlamalarının içinde bir isim veya zamir vardırken, sıfat tamlamalarının içinde sıfatlar bulunur.

Örnekler:

 • İsim Tamlaması: “Büyük bir şehirde yaşamak, bazen zor olabilir.” (“Büyük bir şehir,” “yaşamak”ı tanımlar.)
 • Sıfat Tamlaması: “Mavi gözlü bir kadın, odaya girdi.” (“Mavi gözlü,” “kadın”ı tanımlar.)

Bu farkları anlamak için özellikle kelimenin cümlle içindeki rolünü ve anlamını göz önünde bulundurmalısınız.

Sıfat ve zamirler nasıl ayırt edilir?

Sıfatlar (adjectives) ve zamirler (pronouns), dilbilgisel olarak farklı işlevlere sahip kelimelerdir, ancak bazen birbirlerine benzeyebilirler. İşte sıfatlar ile zamirleri ayırt etmenize yardımcı olacak bazı anahtar farklar:

 1. Sıfatlar (Adjectives):
  • Sıfatlar, genellikle bir ismi veya nesneyi tanımlamak veya nitelendirmek için kullanılır. İsimin veya nesnenin nasıl olduğunu belirtirler.
  • Örnekler: büyük, güzel, mavi, hızlı, yorgun, yeni, eski, mutlu, üzgün vb.
 2. Zamirler (Pronouns):
  • Zamirler, isimleri veya nesneleri temsil eden kelimelerdir. İsim veya nesneyi tekrar etmeden ona atıfta bulunmamızı sağlarlar.
  • Örnekler: ben, sen, o, biz, siz, onlar, bu, şu, o, kendisi, kimi, hiçbiri, biri, diğerleri vb.

Anahtar noktalar:

 • Sıfatlar, bir ismi veya nesneyi daha ayrıntılı bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Örneğin, “mavi gözlü çocuk” cümllesinde “mavi,” “çocuğu” tanımlayan bir sıfattır.
 • Zamirler, bir ismi veya nesneyi tekrar etmeden ona atıfta bulunmamızı sağlar. Örneğin, “O geldi” cümllesinde “o,” bir zamirdir ve belirli bir kişiyi veya nesneyi temsil eder.

Örnekler:

 • Sıfat Kullanımı: “Bu eski ev satılık.” (“Eski,” “evi” tanımlar.)
 • Zamir Kullanımı: “O araba çok hızlı gidiyor.” (“O,” belirli bir araba veya nesne hakkında konuşurken kullanılan bir zamirdir.)

Genellikle, cümlle içinde kelimenin neyi nitelendirdiğini veya temsil ettiğini düşünerek sıfatları ve zamirleri ayırt etmek daha kolay olacaktır. Sıfatlar isimleri daha spesifik veya tanımlayıcı hale getirirken, zamirler isimleri veya nesneleri değiştirmeden onlara atıfta bulunur.