Ilk kitap kime indi? 1

Ilk kitap kime indi?

İlk kitap, insanlık tarihinde birçok kültürde farklı zamanlarda ve farklı yerlerde ortaya çıkmıştır. Ancak, genellikle “ilk kitap” olarak anılan eserlerin başında Sümer mitolojisine ait olan “Enuma Eliş” gelir. Enuma Eliş, Mezopotamya’da M.Ö. 18. yüzyıla tarihlenen bir epik şiirdir ve yaratılış hikayesini anlatır. Bu metin, dünya üzerinde yazılmış en eski bilinen yazılı metinlerden biridir.

Dolayısıyla, ilk kitap konusunda farklı kültürlerin mitolojik eserlerine bağlı olarak farklı cevaplar alabilirsiniz. Ancak, Enuma Eliş genellikle yazının başlangıcı ve ilk kitap olarak kabul edilir.

Tevrat kime indi?

Tevrat, Yahudi geleneğine göre Tanrı tarafından Musa’ya (Moses) verildiğine inanılan kutsal bir metindir. Tevrat, Tanah’ın (Yahudi Kutsal Kitabı) ilk beş kitabını içerir: Yaratılış (Genesis), Çıkış (Exodus), Levililer (Leviticus), Sayılar (Numbers) ve Devarim (Deuteronomy). Bu beş kitap, Yahudi geleneğinde “Torah” olarak adlandırılır.

Tevrat’a göre, Tanrı, İsrailoğulları’nı Mısır’dan çıkaran ve onlara Tora’yı (yasanın öğretisi) veren peygamber Musa’ya bu kitapları Tura Dağı’nda vermiştir. Bu olay, Yahudi ve Hristiyan geleneğinde önemli bir yer tutar. Hristiyanlıkta, Tevrat İncil’in Eski Ahit bölümünü oluşturur.

4 büyük kitap hangi peygamberlere inmiştir?

İslam geleneğine göre, “4 büyük kitap” ifadesi genellikle dört büyük peygamberin kendilerine özel kitaplarla gönderildiğini ifade eder. Bu dört büyük peygamber ve kitaplar şunlardır:

  1. Zebur (Psalms) – Davut (David) (as): Zebur, Davut’a (as) indirilen kutsal bir kitaptır. Davut, aynı zamanda bir kral olarak bilinir ve Zebur’da yer alan birçok ilahi ve dua, Zebur olarak bilinen bu kitapta bulunur.
  2. Tevrat (Torah) – Musa (Moses) (as): Tevrat, Musa’ya (as) verilen kutsal bir kitaptır. Tevrat, İsrailoğulları’na Tanrı’nın yasalarını içerir ve beş kitaptan oluşur: Yaratılış, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Devarim.
  3. İncil (Gospel) – İsa (Jesus) (as): İncil, İsa’ya (as) verilen kutsal bir kitaptır. İncil, İsa’nın öğretilerini, yaşamını ve mesajını içerir. İncil, dört kitaptan oluşur: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna.
  4. Kur’an – Muhammed (sav): Kur’an, İslam peygamberi Muhammed’e (sav) Allah tarafından vahyedilen kutsal kitaptır. Kur’an, İslam’ın temel kaynağıdır ve inananlara Allah’ın mesajlarını içerir.

Bu dört kitap, İslam’ın temel inançlarından biri olan “kitaplar zinciri”ni oluşturur ve bu kitaplar peygamberlere gönderilen temel kutsal metinlerdir.