Hz isa kendinden önceki peygamberleri reddetmiş midir? 1

Hz isa kendinden önceki peygamberleri reddetmiş midir?

Hz. Isa (İsa), İslam inancına göre kendisinden önce gelen peygamberleri reddetmemiştir. İslam’a göre, İsa (a.s) bir peygamberdir ve Allah’ın elçisidir. İslam inancına göre, Allah peygamberler aracılığıyla insanlara rehberlik etmiş ve onlara doğru yolu göstermiştir. İsa (a.s) da bu peygamberlerden biridir ve Tevrat ve İncil’de de yer alır.

Ancak İslam inancına göre, İsa’nın özel bir statüsü vardır, çünkü annesi Meryem (Meryem Ana) tarafından mucizevi bir şekilde doğmuştur. İncil’deki bazı öğretiler İsa’nın Tanrı’nın oğlu olduğunu iddia eder, ancak İslam inancına göre bu bir yanlış anlamadır ve İsa sadece bir insan ve bir peygamberdir.

Yani, İslam inancına göre, İsa diğer peygamberleri reddetmemiş, aksine onlar gibi Allah’ın gönderdiği bir peygamberdir ve onların mesajını teyit etmiştir. İslam, İsa’nın öğretilerini ve mesajını kabul eder, ancak İsa’nın ölümünün ardından onun öğretilerinin değiştirildiğini ve bozulduğunu savunur. Bu nedenle, İslam inancına göre, son peygamber olan Muhammed’in mesajı tevhidi (Allah’ın birliği) vurgular ve önceki peygamberlerin mesajlarını yeniden doğrular.

İsa peygamberin soyu devam ediyor mu?

İslam inancına göre, Hz. İsa (İsa peygamber), evlenmemiş bir şekilde doğmuştur, bu yüzden onun soyu devam etmemiştir. İslam’a göre, İsa’nın annesi Meryem (Meryem Ana) tarafından mucizevi bir şekilde doğmuş ve İsa, bir insan olarak dünyaya gelmiştir. İslam inancına göre İsa, Allah’ın elçisi ve peygamberidir, ancak o evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamıştır.

Dolayısıyla İslam inancına göre İsa’nın soyu devam etmemiş ve kendisi de evlenmemiştir. İslam’da İsa’nın ikinci bir gelişi (İsa’nın yeniden dünyaya dönüşü) inancı bulunsa da, bu inanç İsa’nın soyunun devam etmesiyle ilgili değildir, aksine gelecekteki bir olayı ifade eder.

Farklı dinlerde ve inançlarda ise İsa’nın soyu hakkında farklı inançlar ve efsaneler olabilir, ancak İslam inancına göre İsa’nın soyu devam etmemiştir.

Hz. İsa ve Hz. Muhammed arasında peygamber var mı?

İslam inancına göre, Hz. İsa (İsa peygamber) ve Hz. Muhammed arasında başka bir peygamber gelmemiştir. İslam’a göre Hz. Muhammed, Allah’ın son peygamberi ve elçisidir. Hz. Muhammed’e gelen vahiyler, Allah’ın son mesajıdır ve bu mesajın önceki peygamberlerin mesajlarını doğrulayan ve tamamlayan bir niteliği vardır.

Hz. İsa ise İslam inancına göre Allah’ın bir peygamberidir, ancak İsa’dan sonra gelen peygamber Hz. Muhammed’dir. İslam inancına göre, Hz. İsa döneminde Tevrat’ı (Eski Ahit’i) tebliğ etmiş ve İncil (Yeni Ahit) döneminde ise İncil’i tebliğ etmiştir. Ancak İslam’a göre İncil de zamanla bozulmuş ve değiştirilmiştir.

Sonuç olarak, İslam inancına göre Hz. İsa ve Hz. Muhammed arasında başka bir peygamber gelmemiş, Hz. Muhammed Allah’ın son peygamberi olarak kabul edilmiştir.