Genel cerrahi hangi bölgelere bakar? 1

Genel cerrahi hangi bölgelere bakar?

Genel cerrahi, insan vücudunun birçok bölgesindeki hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenen bir tıp dalıdır. Genel cerrahların ilgilendiği başlıca bölgeler ve konular şunlardır:

  1. Karın içi organları: Mide, bağırsaklar, safra kesesi ve yolları, pankreas, karaciğer, dalak gibi organların hastalıkları ve cerrahi tedavisi genel cerrahinin kapsamındadır.
  2. Endokrin sistem: Tiroid, paratiroid ve adrenal bezler gibi endokrin bezlerinin cerrahi tedavisi.
  3. Herniler: Fıtıkların (inguinal, femoral, umbilikal, incizyonel vb.) tanı ve tedavisi.
  4. Cilt ve yumuşak doku: Lipom, sebase kist, abse drenajı gibi cilt altı tümörleri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisi.
  5. Meme hastalıkları: Meme kanseri, fibrokistik meme hastalığı, abse ve diğer benign meme hastalıklarının cerrahi tedavisi.
  6. Kolorektal hastalıklar: Hemoroid, anal fissür, rektal kanser ve diğer kolorektal hastalıklar.
  7. Travma cerrahisi: Kazalar ve yaralanmalar sonucu oluşan yaraların ve iç organ yaralanmalarının acil müdahalesi.
  8. Minimal invaziv cerrahi: Laparoskopik cerrahi, endoskopik cerrahi gibi minimal invaziv yaklaşımlarla tedavi.
  9. Varis ve venöz hastalıklar: Bacaklardaki varislerin ve derin ven trombozunun cerrahi tedavisi.