Gaziantep Kurtuluş Savaşı kahramanı kimdir? 1

Gaziantep Kurtuluş Savaşı kahramanı kimdir?

Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı kahramanlarından en öne çıkan isimlerden biri Şahin Bey’dir. Kendisi, “Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez” diyerek gösterdiği büyük direnişle tanınır ve 3 Şubat ile 18 Şubat 1920’de Fransız birliklerine karşı önemli zaferler elde etmiştir​​. Gaziantep savunmasını organize eden ve milis güçlerini yöneten Şahin Bey, asıl adıyla Mehmet Sait, Gaziantep doğumlu bir askeri figürdür ve Yemen, Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları’nda da görev yapmıştır​​. Bunun yanında, Kurtuluş Savaşı döneminde Gaziantep’ten Tüfekçi Yusuf, Nalbant Hasan Çavuş, Mehmet Çavuş, Abdülkadir oğlu Binbaşı Mustafa ve diğer birçok isim de kahramanlıklar göstermiştir​​. Gaziantep’in Fransız işgalinden kurtuluşu, 1920 yılında Türk Milli Kuvvetleri’nin başlattığı direnişle gerçekleşmiştir ve bu süreçte birçok kişi kahramanca mücadele etmiştir​.

Antepli şahin bey’in hikayesi?

Antepli Şahin Bey, asıl adı Mehmet Sait olan, Gaziantep’te doğmuş bir Kurtuluş Savaşı kahramanıdır. Henüz 22 yaşında Yemen’e asker olarak gitmiş ve orada başçavuş rütbesine kadar yükselmiştir. Daha sonra Trablusgarp Savaşı’na ve Balkan Savaşları’nda Çatalca Cephesi’nde görev almıştır. Gaziantep’in Fransız işgaline karşı savunmasında önemli bir rol oynamış, milis güçlerini organize ederek direnişi yönetmiştir. “Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez” diyerek direnişin simge isimlerinden biri haline gelmiştir ve 1920 yılında Fransızlara karşı zaferler kazanmıştır​.

Antep savunmasında önemli karakter kimdir?

Antep Savunması’nda en önemli karakterlerden biri Şahin Bey’dir. O, Gaziantep’in Fransız işgaline karşı direnişini organize eden ve milis güçlerini yöneten bir lider olarak tanınır. Şahin Bey’in liderliğinde, Antepli milisler ve düzenli ordu birlikleri, Fransız güçlerine karşı mücadele etmiş ve şehrin kurtuluşunda kritik bir rol oynamışlardır​​.