Divanü Lugat it Turk kime sunuldu? 1

Divanü Lugat it Turk kime sunuldu?

Divanü Lugat-it Türk, Türk leksikografisinin önemli eserlerinden biridir. Bu eser, 11. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış olan Türk şair, yazar ve dil bilgini Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır. Divanü Lugat-it Türk, Türkçe’nin gramerini, kelime dağarcığını ve dilin kullanımını açıklamak amacıyla yazılmış bir sözlük ve dilbilgisi kitabıdır.

Kaşgarlı Mahmud, eserini Gazneli hükümdarı Sultan Mahmud’a ithaf etmiştir. Bu nedenle Divanü Lugat-it Türk, Sultan Mahmud’a sunulan bir eserdir. Sultan Mahmud’un himayesi altında yazılan bu eser, Türk dilinin o dönemdeki durumu hakkında önemli bilgiler sağlar ve Türk dilinin zenginliğini gösterir.

divanü lügati’t türk hangi dilde yazılmıştır?

Divanü Lugat-it Türk, Arapça bir eserdir. Kaşgarlı Mahmud, eserini Arapça olarak yazmıştır. Arapça, o dönemde bilim, kültür ve edebiyat alanlarında yaygın bir dil olduğu için Kaşgarlı Mahmud da eserini bu dilde kaleme almıştır. Bu, Divanü Lugat-it Türk’ün hem Türk dilinin zenginliğini belgelemek amacı taşıyan bir sözlük hem de Arapça yazılmış bir dilbilgisi kitabı olduğu anlamına gelir.

Divanı Lugâti’t-Türk kaçıncı yüzyılda yazılmıştır?

Divan-ı Lugâti’t-Türk, 1072-1074 yılları arasında tamamlanmıştır. Bu nedenle, eser 11. yüzyılın sonlarına doğru, tam olarak 11. yüzyılın ortalarında yazılmıştır. Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan bu önemli eser, Türk dilinin gramerini, kelime dağarcığını ve kullanımını açıklamak amacıyla kaleme alınmıştır.