Bilimsel makale türleri nelerdir? 1

Bilimsel makale türleri nelerdir?

Bilimsel makaleler, bilimsel araştırmaların sonuçlarını paylaşmak ve bilimsel topluluğa bilgi sunmak amacıyla yazılan yazılardır. Bu makaleler, genellikle belirli bir standart ve yapıya sahiptir. Bilimsel makale türleri şunlardır:

 1. Araştırma Makalesi (Research Article): En yaygın bilimsel makale türüdür. Bir araştırmanın tasarımını, yöntemlerini, bulgularını ve sonuçlarını içerir.
 2. İnceleme Makalesi (Review Article): Belirli bir konu veya alanla ilgili mevcut literatürü kapsayan ve değerlendiren bir makaledir. İnceleme makaleleri, araştırmacılara mevcut bilgileri özetleme ve kapsamlı bir bakış sağlama imkanı sunar.
 3. Makaleye Eleştiri ve Yorumlar (Commentary Article): Genellikle bir araştırma makalesine, bir teoriye veya belirli bir konuya yönelik eleştirileri ve yorumları içerir. Araştırma sonuçlarını değerlendirme, tartışma ve eleştirme amacını taşır.
 4. Editöre Mektup (Letter to the Editor): Bir derginin önceki sayısında yayımlanmış bir makaleye yanıt olarak yazılan kısa bir makaledir. Bu, görüş belirtme, düzeltme yapma veya ek bilgi eklemek için kullanılır.
 5. Teknik Not (Technical Note): Belirli bir konuda yeni bir teknik veya yöntemi tanıtan kısa bir makaledir. Genellikle önceki çalışmaları tamamlayıcı veya genişletici nitelikte olabilir.
 6. Vaka Raporu (Case Report): Bir klinik durumu veya olayı detaylı bir şekilde açıklayan bir makaledir. Bu tür makaleler, nadir görülen durumları veya yeni tıbbi olayları raporlamak için kullanılır.
 7. Kitap İncelemesi (Book Review): Belirli bir kitabı değerlendiren ve okuyuculara kitap hakkında bilgi veren bir makaledir.
 8. Editöryal (Editorial): Derginin editörü veya bir konuk yazar tarafından yazılan bu makaleler, genellikle belirli bir konu veya tartışma üzerine odaklanır ve okuyuculara derginin bakış açısını sunar.

Bu makale türleri, bilimsel araştırma ve iletişimde farklı amaçlara hizmet etmek üzere tasarlanmıştır. Her bir tür, belirli bir hedef kitleyi veya okuyucu kitlesini hedefler.

Araştırma makalesi nedir?

Araştırma makalesi, bilimsel bir araştırmanın sonuçlarını, yöntemlerini, bulgularını ve sonuçlarını detaylı bir şekilde sunan yazılardır. Bu tür makaleler, bilimsel topluluğa yeni bilgiler eklemek, mevcut bilgileri genişletmek veya bir konuda önemli bir sorunu ele almak amacıyla yazılır. Araştırma makaleleri genellikle bilimsel dergilerde yayımlanır ve akademik bir standartta yazılmış olmaları beklenir.

Araştırma makalesinin temel bileşenleri şunlardır:

 1. Giriş (Introduction): Araştırmanın nedenini, amacını, sorularını ve hipotezlerini tanımlar. Bu bölüm, okuyucuyu araştırmanın bağlamına yönlendirir.
 2. Literatür İncelemesi (Literature Review): Mevcut literatürde benzer konular üzerine yapılmış önceki çalışmaları özetler ve araştırmanın bu bağlamdaki yerini belirtir.
 3. Yöntem (Methodology): Araştırmanın tasarımını, katılımcıları, veri toplama yöntemlerini ve istatistiksel analizleri detaylı bir şekilde açıklar.
 4. ** Bulgular (Results):** Elde edilen verilerin nesnel bir şekilde sunulduğu bölümdür. Grafikler, tablolar ve istatistikler genellikle burada yer alır.
 5. Tartışma (Discussion): Bulguların yorumlanması, literatürle ilişkilendirilmesi ve araştırmanın sınırlamalarının tartışılmasını içerir. Ayrıca, bulguların genel anlamını ve olası gelecekteki araştırmalar için önerileri içerir.
 6. Sonuç (Conclusion): Araştırmanın ana bulgularını özetler ve genellikle gelecekteki çalışmalar için öneriler sunar.

Araştırma makaleleri, bilimsel yöntemleri takip eden ve bilgiyi sistematik bir şekilde ileten önemli bilimsel iletilerdir. Bu makaleler, bilim dünyasında bilgi paylaşımını teşvik etmek ve ilerlemeyi desteklemek amacıyla önemli bir rol oynamaktadır.

Derleme makalesi Nedir?

Derleme makalesi, belirli bir konu veya alandaki mevcut literatürü toplu bir şekilde inceleyen ve bu konudaki bilgileri özetleyen bir tür bilimsel makaledir. Derleme makaleleri, bir konu hakkında genel bir bakış sağlamak, mevcut bilgileri bir araya getirmek, önemli trendleri ve gelişmeleri belirtmek amacıyla yazılır. Bu tür makaleler, araştırmacılara belirli bir konuda güncel durumu anlama ve gelecekteki araştırmalar için yol haritası oluşturma konusunda yardımcı olabilir.

Derleme makalelerinin temel özellikleri şunlardır:

 1. Konu Odaklı: Bir derleme makalesi belirli bir konu veya alan etrafında odaklanır. Makale, genellikle belirli bir alt başlık veya ana başlık altında birleştirilmiş alt konular içerebilir.
 2. Mevcut Literatür İncelemesi: Derleme makalesi, konuyla ilgili mevcut literatürü kapsamlı bir şekilde inceler. Daha önce yapılmış çalışmalar, önemli bulgular, teoriler ve tartışmalar ele alınır.
 3. Bilgi Özetleme: Yazar, incelediği literatürden elde ettiği önemli bilgileri özetler. Bu, konu hakkında bir genel bakış sağlamak ve okuyucuya temel bilgileri sunmak amacını taşır.
 4. Trendler ve Gelişmeler: Derleme makalesi, belirli bir konudaki güncel trendleri, gelişmeleri ve gelecekteki araştırmalar için önerileri vurgular.
 5. Eleştirel Bir Yaklaşım: Yazar, literatürü eleştirel bir şekilde değerlendirir ve mevcut bilgilerin eksikliklerini veya tutarsızlıklarını belirtir.

Derleme makaleleri genellikle araştırmacılar, öğrenciler ve ilgili konularda bilgi edinmek isteyen kişiler için faydalıdır. Bu tür makaleler, bir alandaki bilgi birikimini derlemek ve yaymak için kullanılır. Derleme makaleleri, genellikle bir konudaki mevcut durumu anlamak ve yeni araştırmalara rehberlik etmek için başvurulan kaynaklar arasındadır.