Bilgi teknolojileri nedir ne iş yapar? 1

Bilgi teknolojileri nedir ne iş yapar?

Bilgi teknolojileri (BT), bilgisayarların ve telekomünikasyon ekipmanlarının veriyi saklama, geri alma, iletimi, dönüştürme ve alma süreçlerinde kullanılmasıyla ilgili olan teknolojik uygulamaları kapsar. Genel olarak, bilgi teknolojileri; bilgisayar bilimi, yazılım geliştirme, ağ yönetimi, sistem analizi, veri tabanı yönetimi ve bilgi güvenliği gibi geniş bir yelpazede disiplinleri içerir.

Bilgi teknolojilerinin yaptığı işler ve sorumlulukları şunları içerebilir:

 1. Sistem ve Ağ Yönetimi: Kurumların bilgi teknolojisi altyapısını (sunucular, ağlar, bilgisayarlar, diğer cihazlar) yönetmek, güncellemek ve korumak.
 2. Yazılım Geliştirme: İhtiyaçlara uygun yazılım çözümleri üretmek, yazılımı test etmek ve dağıtmak.
 3. Veri Tabanı Yönetimi: Organizasyonların verilerini saklamak, yedeklemek, optimize etmek ve bu verilere erişimi yönetmek.
 4. Bilgi Güvenliği: Sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılara, hatalara ve yetkisiz erişime karşı korumak.
 5. Destek ve Teknik Servis: Kullanıcılara teknik yardım sağlamak ve BT ile ilgili sorunları çözmek.
 6. Teknoloji Araştırması ve Uygulama: Yeni teknolojileri değerlendirmek, test etmek ve organizasyon için uygun olanları seçmek ve uygulamak.
 7. Eğitim ve Danışmanlık: Personeli yeni teknolojiler ve yazılımlar konusunda eğitmek ve danışmanlık yapmak.
 8. Bulut ve Sanallaştırma Yönetimi: Fiziksel donanım ihtiyacını azaltmak ve veri erişimini kolaylaştırmak için bulut hizmetleri ve sanallaştırma teknolojilerini yönetmek.

Son yıllarda, bilgi teknolojilerinin rolu hızla artmaktadır. E-ticaretten tele-tıba, uzaktan çalışmaya ve sosyal medyaya kadar birçok alanda bilgi teknolojilerinin etkisi büyüktür. Bu, BT profesyonelleri için birçok fırsat ve zorluk doğurmuştur, çünkü teknolojinin hızla değişen doğasıyla adım atmaları ve sürekli güncel kalmaları gerekmektedir.

Bilişim teknolojilerinden mezun olanlar ne iş yapar?

Bilişim teknolojileri mezunları, bilgisayarlar, yazılımlar, ağlar ve diğer teknolojik araçlarla ilgili geniş bir bilgi birikimine sahip olurlar. Bu nedenle mezunlar, birçok sektörde ve farklı pozisyonlarda çalışma fırsatına sahiptirler. İşte bilişim teknolojileri mezunlarının yapabileceği bazı işler:

 1. Yazılım Geliştirici: Özel yazılım çözümleri tasarlar, kodlar, test eder ve uygularlar.
 2. Ağ Yöneticisi: Kurumların bilgisayar ağlarını kurar, yönetir ve korurlar.
 3. Sistem Yöneticisi: Bilgisayar sistemlerini, sunucuları ve diğer altyapıları yönetir, bakımını yapar ve güncellerler.
 4. Veri Tabanı Yöneticisi: Veri tabanı sistemlerini tasarlar, yönetir, veri bütünlüğünü ve güvenliğini sağlar.
 5. Bilgi Güvenliği Uzmanı: Organizasyonun bilgi varlıklarını korumak için güvenlik politikaları oluşturur, risk analizleri yapar ve güvenlik ihlallerini önler/çözüm bulur.
 6. Web Geliştirici: İnternet siteleri ve web uygulamaları tasarlar, geliştirir ve bakımını yaparlar.
 7. Mobil Uygulama Geliştirici: Akıllı telefonlar ve tabletler için uygulamalar geliştirirler.
 8. Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Kullanıcı Arayüzü (UI) Tasarımcısı: Kullanıcıların ürünle etkileşimini optimize eden kullanıcı dostu tasarımlar ve arayüzler oluştururlar.
 9. Destek Teknisyeni: Kullanıcılara teknik destek sağlar ve donanım/yazılım sorunlarını çözerler.
 10. Bilişim Sistemleri Analisti: Bir organizasyonun IT ihtiyaçlarını değerlendirir, önerilerde bulunur ve IT projelerinin uygulanmasını denetler.
 11. Bilgi Teknolojileri Danışmanı: Şirketlere, IT çözümleri seçme, uygulama ve yönetme konularında rehberlik ederler.
 12. Eğitim ve Eğitim Tasarımı: Teknolojik araçların ve yazılımların eğitimi için materyaller hazırlarlar veya direkt eğitimler verirler.

Bu listedeki pozisyonlar bilişim teknolojileri mezunlarının yapabileceği işlerin sadece bir kısmıdır. Teknolojinin sürekli evrildiği ve yeniliklerin ortaya çıktığı bu alanda, mezunların kariyer fırsatları da sürekli genişlemektedir.

Bilgi teknolojileri departmanı ne iş yapar?

Bilgi Teknolojileri (BT) departmanı, bir organizasyonun bilişim ve iletişim teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılar. Genellikle bilgi sistemlerinin yönetimi, altyapı yönetimi, yazılım ve donanım desteği, ağ yönetimi ve bilgi güvenliği gibi birçok görevi kapsar. BT departmanının temel işlevleri ve sorumlulukları şunları içerebilir:

 1. Altyapı Yönetimi: Organizasyonun bilgi teknolojisi altyapısının (sunucular, bilgisayarlar, ağ cihazları vb.) kurulumu, bakımı ve güncellenmesi.
 2. Ağ Yönetimi: Kablolu ve kablosuz ağların kurulumu, bakımı, yönetimi ve izlenmesi. İnternet bağlantısı, VPN, intranet gibi hizmetleri sağlama ve yönetme.
 3. Yazılım Yönetimi: Organizasyona özel yazılım ihtiyaçlarını karşılamak için yazılımların seçimi, kurulumu, güncellenmesi ve lisans yönetimi.
 4. Donanım Destek ve Yönetimi: Donanım ihtiyaçlarını belirleme, donanımın satın alınması, kurulumu ve bakımı.
 5. Bilgi Güvenliği: Sistemlerin, ağların ve verilerin güvende tutulmasını sağlama, güvenlik politikaları oluşturma, risk değerlendirmesi yapma ve güvenlik ihlallerine karşı koruma sağlama.
 6. Veri Yönetimi ve Depolama: Veri tabanı yönetimi, veri yedekleme ve kurtarma, veri depolama çözümlerinin yönetimi.
 7. Teknik Destek: Organizasyon içindeki kullanıcılara teknik destek sağlama, sorunları çözme ve kullanıcı eğitimi.
 8. Proje Yönetimi: Yeni teknolojilerin veya sistemlerin uygulanması için projelerin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi.
 9. Eğitim ve Danışmanlık: Personelin yeni teknolojiler, sistemler veya yazılımlar konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi.
 10. Stratejik Planlama: Organizasyonun gelecekteki teknolojik ihtiyaçlarını belirleme ve bu ihtiyaçları karşılamak için stratejik planlar oluşturma.
 11. Bütçe Yönetimi: BT ihtiyaçları için gereken bütçenin planlanması, yönetilmesi ve izlenmesi.

Bir BT departmanının rolü ve sorumlulukları, organizasyonun büyüklüğüne, sektörüne ve özel teknolojik ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle yukarıda belirtilen işlevler, çoğu BT departmanının temel görevleri arasında yer alır.