Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum nerede söylenmiştir? 1

Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum nerede söylenmiştir?

Bu ifadeyi Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerindeki askeri komutanlardan Mustafa Kemal Atatürk’ün, Çanakkale Savaşı sırasında 57. Alay’a hitaben söylediği sözlerden esinlenerek kullanmış olabilirsin. Atatürk’ün bu sözü, askerlere taarruz emri vermemesi, ancak gerektiğinde ölmelerini emretmesi anlamına gelir.

Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlık Meydan Muharebesi sırasında hangi sözü söylemiştir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlık Meydan Muharebesi sırasında söylediği ünlü sözlerden biri şudur:

“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!”

Bu söz, 26 Ağustos 1922 tarihinde, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanmasının ardından, zaferin coşkusunu ve askerlere verilen emirleri ifade eder. Bu zafer, Türk Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından biriydi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin zaferle sonuçlanan son büyük meydan muharebesidir.

Geldikleri gibi giderler sözünü nerede söylemiştir?

“Geldikleri gibi giderler” ifadesi, Mustafa Kemal Atatürk’e atfedilen bir sözdür. Ancak tam kaynağı belirsizdir ve bu ifadenin gerçekten Atatürk’e ait olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu tür sözler zamanla popülerleşebilir ve birçok kişi tarafından kullanılabilir, ancak kesin bir kaynağa dayanmaması nedeniyle bu ifadeyi Atatürk’ün söylediğiyle ilgili net bir kanıt bulunmamaktadır.