Atatürk'ün özdeyişleri nelerdir? 1

Atatürk’ün özdeyişleri nelerdir?

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olarak bilinir. Atatürk’ün birçok özdeyişi ve sözü vardır, bu sözler genellikle onun düşünce sistemini, devrimci ideallerini ve liderlik felsefesini yansıtmaktadır. İşte Atatürk’ün bazı önemli özdeyişleri:

 1. “Yurtta sulh, cihanda sulh.” – “Peace at Home, Peace in the World.”
 2. “Egemenlik verilmez, alınır.”
 3. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” – “The truest guide in life is science.”
 4. “Beni görmek demek, yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.”
 5. “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.”
 6. “Türk milleti yüksek karakterli ve fedakar bir millettir.”
 7. “Hiçbir şey için, ‘ben yaptım oldu’ deme. Her şeyi başaran kişi, başardığı işi bilmeyen kişidir.”
 8. “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yaşatacak ve sürdürecek sizlersiniz.”
 9. “Beni gördüğünüze inanmayın, duyduklarınıza inanmayın, araştırın.”

Bu sözler, Atatürk’ün devrimci düşüncelerini, milliyetçilik anlayışını, laiklik ilkesini ve çağdaşlık ideallerini yansıtmaktadır. Atatürk’ün sözleri, Türkiye’de hala büyük bir etkiye sahiptir ve onun düşünceleri geniş bir yelpazede insanlar tarafından değerli bulunmaktadır.

Kimin söylediği belli olan özdeyişler?

Özdeyişler genellikle bir kişiye atfedilen ve söz konusu kişinin düşünce, tecrübe veya felsefesini yansıtan ifadelerdir. Ancak bazen özdeyişlerin gerçek kaynağı belirsiz olabilir veya zamanla birçok kişiye atfedilebilir. Özellikle tarihi figürler veya ünlü liderlerin söylediği sözler, daha geniş bir topluluk tarafından kullanılıp atfedilebilir.

Atatürk’ün özdeyişleri, genellikle kendisine atfedilmiş ve onun felsefesini yansıtan sözlerdir. Bu sözler, genellikle onun liderlik anlayışı, devrimci idealleri ve Türkiye’nin modernleşme sürecinde benimsediği ilkelere dairdir. Ancak, belirttiğim gibi, bazı sözler zamanla farklı kaynaklara atfedilebilir veya belirsizlik içerebilir.

Özdeyiş nedir ve örnekleri?

Özdeyiş, genellikle deneyimlerden çıkarılmış genel bir gerçeği ifade eden kısa ve etkili bir söz veya deyimdir. Özdeyişler, halk arasında sıkça kullanılan, derin anlamlar içeren ve genellikle bilgece bir öğüt içeren ifadelerdir. Bu sözler, genellikle toplumsal değerlere, ahlaki ilkelerle ilgili gerçeklere veya yaşam deneyimlerine dayalıdır. İşte özdeyişlere örnekler:

 1. “Damlaya damlaya göl olur.” – Küçük şeylerin birikerek büyük sonuçlar doğurabileceğini ifade eden bir özdeyiş.
 2. “Her işte bir hayır vardır.” – Zorluklarla karşılaşıldığında bile, her durumun bir olumlu yönü olduğunu belirten bir ifade.
 3. “Akıllı dost, akılsız akrabadan yeğdir.” – Dostluk ilişkilerinde nitelikli insanların daha önemli olduğunu vurgulayan bir özdeyiş.
 4. “Balık baştan kokar.” – Bir örgütün veya topluluğun liderinin davranışları, genellikle diğer üyeler üzerinde etkili olabilir.
 5. “Yerine göre çalıyı, yerine göre davulu vurmak.” – Duruma uygun davranmanın ve esnek olmanın önemini vurgulayan bir ifade.
 6. “İki kuşun vuruşu bir taşla.” – Bir eylemin iki faydası olması durumunu ifade eden bir özdeyiş.
 7. “İnce eleyip sık dokumak.” – Bir işi dikkatlice ve detaylı bir şekilde yapmanın önemini belirten bir ifade.
 8. “Söz uçar, yazı kalır.” – Sözlü ifadelerin zamanla unutulabileceği, ancak yazılı belgelerin kalıcı olduğunu belirten bir özdeyiş.

Bu örnekler, özdeyişlerin genellikle derin anlamlar içeren ve geniş bir yaşam bilgisiyle şekillendirilmiş ifadeler olduğunu göstermektedir.