Arapça isim cümlesi nedir? 1

Arapça isim cümlesi nedir?

Arapça isim cümlesi, Arapça dilbilgisinde isimlerin bir araya gelerek oluşturduğu cümle yapılarına verilen genel bir isimdir. Arapça isim cümleleri, öznenin, nesnenin ve fiilin belirli bir sıra ve yapı içinde kullanılmasıyla oluşur. Özne, fiil ve nesne Arapça cümlelerde belirli eklerle ifade edilir.

Bir Arapça isim cümlesi genellikle şu sırayı takip eder:

 1. Fiil (Fail): Cümlenin çekirdek kısmı olan fiil, genellikle cümlenin ortasında yer alır.
 2. Özne (Fa’il): Fiilden önce gelen özne, cümlenin konusunu belirtir. Bu özne genellikle bir zamir veya isim olabilir.
 3. Nesne (Ma’ful bihi): Fiilden sonra gelen nesne, genellikle bir zamir veya isim olarak ifade edilir. Nesne, fiilin etkilediği şeyi veya kişiyi gösterir.

İşte bir örnek Arapça isim cümlesi:

الطالب يقرأ الكتاب. (Al-ṭālibu yaqra’u al-kitāb.)

Bu cümlede:

 • “الطالب” (Al-ṭālibu) öznedir (öğrenci).
 • “يقرأ” (yaqra’u) fiildir (okur).
 • “الكتاب” (al-kitāb) nesnedir (kitap).

Cümle Türkçe’ye çevrildiğinde, “Öğrenci kitabı okur.” şeklinde anlam kazanır.

Arapçada isim neye denir?

Arapçada, isimlere “اسم” (ism) denir. İsimler, Arapça dilinde varlıkları, kavramları, yerleri, zamanları ve diğer birçok şeyi adlandıran kelime türleridir. İsimler genellikle cinsiyet (eril veya dişil), sayı (tekil veya çoğul) ve durum (belirli veya belirsiz) gibi özelliklere sahip olabilirler.

Arapça isimler iki ana kategoriye ayrılır:

 1. İsm-i Fail (فاعل): Fiilin yapanını veya bir eylemi gerçekleştiren kişiyi ifade eden isimlerdir. Örneğin, “طالب” (ṭālib) kelimesi, “öğrenci” anlamına gelir ve fiilin yapanını temsil eder.
 2. İsm-i Maful (مفعول به): Fiilin etkilenenini veya bir eylemin hedefini ifade eden isimlerdir. Örneğin, “كتاب” (kitāb) kelimesi, “kitap” anlamına gelir ve fiilin etkilenenini temsil eder.

İsimlerin cinsiyet, sayı ve durum özellikleri, Arapça cümlelerde doğru bir şekilde kullanılmalarını sağlar.

Isim cümlesi ve fiil cümlesi nedir?

İsim cümlesi (جملة الاسم) ve fiil cümlesi (جملة الفعل) Arapça dilbilgisinde iki temel cümle türüdür. Her biri farklı yapıları temsil eder:

 1. İsim Cümlesi (جملة الاسم): Bu cümle türü, isimlerin (اسم) öne çıktığı ve isimlendirmenin ön planda olduğu cümlelerdir. İsim cümlelerinde genellikle özne, nesne veya zarf gibi cümledeki ana unsurlar isimlerdir. Fiil (فعل) ise sıklıkla ikinci planda yer alır. Öznenin ve nesnenin isimlendirilmesi önemlidir. İsim cümleleri genellikle tanımlama ve açıklama amaçlarına hizmet eder. Örnek:
  • الطالب جاد. (Al-ṭālibu jād.) Türkçe: “Öğrenci ciddidir.”
 2. Fiil Cümlesi (جملة الفعل): Bu cümle türünde ise fiil (فعل) ön plandadır. Fiil, cümledeki ana unsur olarak belirir ve genellikle öznenin veya nesnenin üzerinde gerçekleşen bir eylemi ifade eder. Fiil cümleleri daha çok eylemi vurgulamak için kullanılır. Örnek:
  • الطالب يدرس. (Al-ṭālibu yadrusu.) Türkçe: “Öğrenci çalışıyor.”

Her iki cümle türü de Arapça dilbilgisinde önemlidir ve cümle yapısını anlamak için temel kavramlardır. İsim cümleleri ve fiil cümleleri, Arapça dilbilgisini öğrenenler için temel bileşenlerdir.