Etiket arşivi: H ile başlayan kelimeler

Hıffet Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Yeynilik, basitlik, davranışlarda hafiflik, sadelik, hafif olma durumu

– Ağırlık karşıtı

Cümle içinde kullanımı: “Tüy kadar narin, bir yaprak kadar hıffet olan beyaz elini alnıma kondurdu. “

Hıbret Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Bir konu yada şey hakkında edinilmiş bilgi ve tecrübe, deneyim

Cümle içinde kullanımı: “Hayat boyunca azmederek göstereceğin sabır sonunda uzmalaşak, hıbret sahibi birine dönüşeceksin. “

Hatifane Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-hâtif+Farsça-âne

– Sesi işitilip kendisi görünmeyen kimseye yakışır şekilde,

– Hatife yakışır biçimde

Cümle içinde kullanımı: “Billur misali hâtifane bir ses işittim ancak ne yüzünü ne de cismini görebildim. “

Harsiyyat Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Kültür işleri

– Harsla alakalı konular, şeyler

Cümle içinde kullanımı: “Adana Harsiyyât ve Halkiyyat’ından yapılan bildiriye göre pamuk tarlaları için özel sulama yolları yapılacağı söylendi. “

Hâriciyye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Haricî, dışsal, dışla ilgili olan, dıştan olan

– Dışişleri Bakanlığı ile alakalı, ilgili

– Ameliyat gerektiren hastalık, operasyon, cerrahi müdahale

Cümle içinde kullanımı: “Son dönem Osmanlı devletinde dış ülkelerle olan siyaseti yürüten kurum Hâriciyye Nezaretiydi. “

Hamiyyet Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Ülkesini, ailesini ve yakınlarını hakaretten, tecavüzden, kötülükten koruma ve gözetleme gayreti

Cümle içinde kullanımı: “Bir insan hamiyyetten yoksun ise bir pula dünyayı bile satar. “

Hafriyyat Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Kazı, kazılar, kazma işi, hafriyat

Cümle içine kullanımı: “Arkeoloji bilimi esasen hafriyyâta bağlıdır. “

Hafıdane Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-hafîd+Farsça-âne

– Torun gibi, toruna benzer

Cümle içinde kullanımı: “Evlatlık aldığım bu yetimi hafîdâne gibi büyütecek, mirasımdan pay almasını sağlayacağım.”

Hâbnuş Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat 

– Uyumuş, uykuda olan (kimse)

Cümle içinde kullanımı: “Rüyalar aleminde dolanır şimdi, gece bastırdığında başı yastığa konar konmaz hâb-nûş olur. “

Happening Nedir?

Kelime Kökeni: İngilizce 

– Senaryo gibi önceden tasarlanmamış, teatral bir hava içeren  doğaçlama ilerleyen sanatsal değeri olan etkinlik.

– Olay, doğaçlama, vaka, hadise, olgu

Cümle içinde kullanımı: “Sanatın oluşumunu alakadar eden Happening terimini ilk kez Allan Kaprow eserinde kullanmıştır. “