Neşvünemâ Nedir? 1

Neşvünemâ Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Gelişim gösterme, gelişmek, yetişme

Cümle içinde kullanımı: “O alemdir ki muhteviyatında barındırdığı neşvünemayla, insan dimağını her dem şaşırtır. “