Nedir?

A’yân Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ayn çoğul biçimi – Gözler – Senato üyesi – Ülkenin ve devletin ileri gelenleri – Osmanlı dönemi 1877 ve 1908 meşrutiyetinde  millet meclisi kararlarını incelemekte görevli kurul – Meclis üyesi Cümle içinde kullanımı:” A’yânların verdiği kararlar neticesinde padişahın istekleri meclisten geçiyordu elbet.”