Nedir?

Ayân Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça – Açık, aşikâre, zahir, belli – Gözgöre – Elbette Cümle içinde kullanımı:” Ayân görünen gerçekler var ki biz insanlar sadece dış görüntüyü görebiliyoruz cisme hayat veren ruhu anca hissedebiliriz.”

Nedir?

A’yân Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ayn çoğul biçimi – Gözler – Senato üyesi – Ülkenin ve devletin ileri gelenleri – Osmanlı dönemi 1877 ve 1908 meşrutiyetinde  millet meclisi kararlarını incelemekte görevli kurul – Meclis üyesi Cümle içinde kullanımı:” A’yânların verdiği kararlar neticesinde padişahın istekleri meclisten geçiyordu elbet.”